Navigate / search

 • address

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs

  Miljö

  Vi bedriver kunskapsbaserat miljöarbete sedan drygt 20 år.
  Läs mer

 • advertising

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar och driver på för ökad säkerhet.
  Läs mer

 • archives

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta tankstation i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

Maserfrakt öppnar Dalarnas första tankställen för HVO100

HVO100 Maserfrakt

Dalarnas första tankställe för syntetisk diesel, HVO100, finns sedan 2015-09-04 hos MaserFrakt i Borlänge.

Drivmedlet gör det möjligt att radikalt minska utsläppen från tunga transporter och arbetsmaskiner. Med HVO100 i tanken sjunker koldioxidutsläppen med ca 90 procent förutsatt att drivmedlet är producerat av rätt råvara.

Namnet HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO och är därmed fossilfritt till 100 procent. Samtidigt kan det användas i vanliga dieselmotorer förutsatt att tillverkaren av fordonet/maskinen givit sitt godkännande för HVO100.

Det här innebär ett stort kliv framåt för vårt miljöarbete. Först ut med det nya drivmedel blir de fordon från MaserFrakt som samdistribuerar livsmedel och andra varor i fem av Dalarnas kommuner. Satsningen på fossilfria transporter ingår som en del i avtalet med kommunerna, säger Bibbi Hedvall som är miljö- och kvalitetschef på MaserFrakt.

Tankstället på MaserFrakts terminal vid Norra Backa i Borlänge, ingår i TRB:s stationsnät och är ett av de tio första HVO100-pumparna i Sverige. Men nätet byggs nu ut snabbt. Längre fram i höst kommer vi även att öppna för produkten på vår anläggning i Falun. Där behöver vi installera ny utrustning innan vi kommer igång.

– Vi har planerat och förberett den här satsningen sedan en längre tid. Intresset är stort, säger Bibbi Hedvall.

Presskontakt:
Bibbi Hedvall, kvalitets- och miljöchef, Maserfrakt. Telefon 0243-25 78 24. E-post: bibbi.hedvall@maserfrakt.se

Läs mer på http://www.hvo100.se/

”Enad front mot det fossila” – Artikel från TRB:s biodrivmedelsdag i Svensk Åkeritidning 2015;7

SÅ-artikel 2015-7

I senaste numret av Svensk Åkeritidning (nr 7, 2015) framgår artikel från TRB:s biodrivmedelsdag 2015-27.

Utdrag ur artikeln…

Akeritidn 201507


”HVO, RME, etanol eller biogas. De hållbara lösningarna är många, men vilken väg är rätt att gå? Slutsatsen från transportörsnätverket TRB:s biodrivmedelsdag var att samarbete snarare än konkurrens är rätt väg fram.”

Läs hela artikeln som PDF-fil via länk här… alternativt kontakta Sveriges Åkeritidning för beställning av pappersversion eller e-tidning i fullversion.

 

Tanka HVO100 i Jönköping – Alwex öppnar tredje HVO100-stationen

Den 11 juni öppnade Alwex sin tredje TRB-tankstation där tankande kunder erbjuds möjligheter att tanka HVO100. Premiärtankningen utfördes 2015-06-14 av KAJ Inrikes fordon. Tankstationen i Jönköping drivs tillsammans med Börje Tankcenter i Åseda.Tack vare TRB-delägarnas fortsatta satsning inom biodrivmedel medför att TRB-stationsnät idag kan erbjuda tankningsmöjlighet i Sverige enligt följande:

HVO100 Jnkpg

* HVO100 på 5 tankanläggningar

* RME100 på 10 tankanläggningar

* Diesel-Mix (standarddiesel bestående av en mix av förnyelsebart och fossilt) på 46 anläggningar

Via TRB:s stationsförteckning samt via vår mobilanpassade webbapp kan du söka var du kan tanka resp. produkt samt få mer information om varje tankstation.

Vill du veta mer om HVO100 – läs mer på www.HVO100.se

alwex_logo