Navigate / search

 • address.png

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs.png

  Miljö

  Vi stöder forskningen inom förnyelsebara bränslen.
  Läs mer

 • advertising.png

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar för att ta fram ISO-standard för trafiksäkerhetsarbete Läs mer

 • archives.png

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta station i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

Vi kan summera ett 2014 som varit mycket händelserikt inom miljö- och drivmedelsområdet. Ett år som innehållit allt från planer inom kvotplikt, FFF-utredning, ökande andel förnyelsebara drivmedel såsom RME100, HVO-mixad diesel och HVO100. Vi på TRB har vi fått uppleva ett flertal givande aktiviteter och forum för TRB-företagen.

Vi blickar framåt emot ett intressant och spännande 2015 där vår ambition är att TRB:s stationsnät utgör en allt viktigare pusselbit i omställning mot mer miljö- och klimatanpassade drivmedel.

Vi på TRB Sverige önskar våra delägarföretag och samarbetspartners m.fl. en riktigt God Jul & Gott Nytt År.

TRB Jul

 

Förändrade tankmöjligheter i Örebro & Kumla

Fr.o.m. 2014-12-18 kommer Närkefrakts nuvarande TRB-tankstation på Industrigatan 10 i Örebro att stängas ner. Strax innan detta öppnar vi, fr.o.m. 2014-12-01, upp för att med sitt TRB-tankkort kunna tanka på SÅIFA-stationen i Hällabrottet (Kumla). Mer info om denna station nås här: http://trb.se/stationsförteckning/?store_id=138

Därav är TRB:s stationsförteckning både på webben (http://trb.se/stationsförteckning), i mobilen www.trb.se/app samt för utskrift åter uppdaterad.

 

TRB-rekommendation RME100-användning i fordon uppdaterad

TRB-rekomm RME100

Nu har vi uppdaterat vårt dokument ”TRB-rekommendation för RME-användning i fordon”. Dokumentet togs fram i början av år 2014 i syfte att utgöra ett stöd vid beslut om användning av RME100 som fordonsdrivmedel. Vår förhoppning är att dokumentet ska bidra till att fler vågar satsa på RME100 som ett av flera alternativ för omställning till mer klimatsmarta transporter. Vi vill samtidigt som vi vill upplysa om några viktiga åtgärder, både för  nya och befintliga fordon, vid 100% RME-drift.

Uppdateringen har initierats av bl.a. följande:

 • Ny version om drivmedelstandarden EN14214 med reviderad kravnivå för monoglycerider
 • Förändrad kravnivå monoglycerider från Volvo Lastvagnar
 • Nya underlag från Scania bl.a. avseende bl.a. avseende biodieseldrift på euro 6

Likt tidigare version nås dokumentet via TRB:s hemsida under menyn ”Drivmedel” alternativ via direktlänken http://trb.se/rekommendationer-rme100/

TRB anordnade miljöchefskonferens i Borås 21-22 oktober 2014

Den 21-22 oktober träffades åter TRB och våra miljöchefer för två dagars konfererande. Plats för denna sammankomst var Borås där TRB har sitt huvudsäte.

Bland programpunkterna återfanns nyheter inom förnyelsebara och hållbara drivmedel, CANBUS-projekt tillsammans med fordonsleverantörer, utbildnings- och informationsinsatser. Därutöver fördes en mycket givande dialog med stort erfarenhetsutbyte kring bl.a. mål och handlingsplaner inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Vi fick även ta del av Borås textilhistoria på Textile Fashion Center samt utmana våra gränser genom klättring i höghöjdsbana på Upzone.

TRB Upzone 141021

Vi på TRB summerar två mycket bra dagar och vi imponeras av det stora engagemang och den gedigna kunskap som finns ute i våra TRB-företag!