Navigate / search

 • address.png

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs.png

  Miljö

  Vi stöder forskningen inom förnyelsebara bränslen.
  Läs mer

 • advertising.png

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar för att ta fram ISO-standard för trafiksäkerhetsarbete Läs mer

 • archives.png

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta station i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

Förslag till upphandlingskrav inom drivmedel och luftutsläpp

* MINSKAT CO2-UTSLÄPP:
De drivmedel som används inom uppdraget skall totalt uppvisa minst X % CO2ekv-besparing (enligt Förnybartdirektivet).

* FÖRNYBART DRIVMEDEL:
Minst X % av total drivmedelsanvändning inom uppdraget skall vara förnyelsebart.

* ÖVRIGA LUFTUTSLÄPP:
Minst X % av fordonen i aktuellt uppdrag skall uppfylla euroklass 6, …

Resp. transportupphandlare behöver bestämma exakt värde X utifrån vad som är möjligt och rimligt för aktuellt uppdrag. Sätt att ta reda på lämplig nivå kan vara olika, men en enklare dialog/undersökning inför fastställda upphandlingskrav kan vara att föredra.

Bakgrund:

Vi på TRB Sverige har en stark övertygelse att vi kommer behöva en bredd av drivmedel för att klara omställningen mot klimatsmarta och fossilfria transporter. Mångfald är alltså nyckeln!

Dagens och framtidens olika drivmedel kommer ha olika förutsättningar, fördelar men också begränsningar. Val av drivmedelsmix beror på uppdragets karaktär, tillgång till fordon/maskiner (nya såväl som befintliga) tillsammans med tillgång till tankställen m.m. Den som avser upphandla transporter bör därav säkerställa att rätt val och mix av drivmedel används. Med ett stort utbud av biodrivmedel kan detta upplevas som svårt. Det kommer dessutom bli ännu komplexare framåt!

Lösningen för transportköpare är att ställa teknikneutrala upphandlingskrav som fokuserar på vikten att uppnå vissa miljö- och klimatprestanda, istället för att ställa krav på en specifik teknik eller visst fordon. Sedan är det upp till utförare/transportör/åkeri att välja en eller flera drivmedel och tekniker för att uppnå uppsatta mål.

Men hur ska man då formulera sig? Ovan framgår ett par enkla men konkreta förslag till lämpliga upphandlingskrav.

Förtjänst med att kravställa drivmedel på detta teknikneutralsätt är bl.a följande:
* Drivmedels-/teknikmix tillåts. Minskar problem med att olika biodrivmedel ställs mot varandra
* Aktuella förutsättningar för specifikt uppdrag enklare att ta hänsyn till
* Upphandlingskraven stimulerar kreativiteten hos utförare/transportör
* Ökad kostnadseffektivitet genom att befintliga infrastruktur kan utnyttjas bättre

Läs mer via http://trb.se/upphandlingskrav-inom-drivmedel/

Foria tar ett nytt steg mot minskad miljöpåverkan!

Den 16 april 2015 öppnade Foria sin första station med HVO100! Drivmedlet HVO100 är ett relativt nytt 100% förnyelsebart dieseldrivmedel, högintressant bl.a. för sin goda miljö- och klimatprestanda. Det är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet.

Sedan tidigare erbjuder Foria via en av sina TRB-stationer möjligheter att tanka RME100 (100% rapsmetylester) och nu även HVO100 på Morabergsvägen 17 i Södertälje. Kontakta Foria om du är intresserad av att tanka HVO100 i Södertälje.

Därmed tar Foria ytterligare steg mot minskad klimatpåverkan!

Vill du veta mer om HVO100? Läs mer via www.hvo100.se

HVO100 Framtidens drivmedel (small)

Därmed finns f.n. tre TRB-stationer med möjligheter att tanka HVO100. Sök mer information via TRB stationsförteckning…