Navigate / search

 • address.png

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs.png

  Miljö

  Vi stöder forskningen inom förnyelsebara bränslen.
  Läs mer

 • advertising.png

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar för att ta fram ISO-standard för trafiksäkerhetsarbete Läs mer

 • archives.png

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta station i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

Förändrade tankmöjligheter i Örebro & Kumla

Fr.o.m. 2014-12-18 kommer Närkefrakts nuvarande TRB-tankstation på Industrigatan 10 i Örebro att stängas ner. Strax innan detta öppnar vi, fr.o.m. 2014-12-01, upp för att med sitt TRB-tankkort kunna tanka på SÅIFA-stationen i Hällabrottet (Kumla). Mer info om denna station nås här: http://trb.se/stationsförteckning/?store_id=138

Därav är TRB:s stationsförteckning både på webben (http://trb.se/stationsförteckning), i mobilen www.trb.se/app samt för utskrift åter uppdaterad.

 

TRB-rekommendation RME100-användning i fordon uppdaterad

TRB-rekomm RME100

Nu har vi uppdaterat vårt dokument ”TRB-rekommendation för RME-användning i fordon”. Dokumentet togs fram i början av år 2014 i syfte att utgöra ett stöd vid beslut om användning av RME100 som fordonsdrivmedel. Vår förhoppning är att dokumentet ska bidra till att fler vågar satsa på RME100 som ett av flera alternativ för omställning till mer klimatsmarta transporter. Vi vill samtidigt som vi vill upplysa om några viktiga åtgärder, både för  nya och befintliga fordon, vid 100% RME-drift.

Uppdateringen har initierats av bl.a. följande:

 • Ny version om drivmedelstandarden EN14214 med reviderad kravnivå för monoglycerider
 • Förändrad kravnivå monoglycerider från Volvo Lastvagnar
 • Nya underlag från Scania bl.a. avseende bl.a. avseende biodieseldrift på euro 6

Likt tidigare version nås dokumentet via TRB:s hemsida under menyn ”Drivmedel” alternativ via direktlänken http://trb.se/rekommendationer-rme100/

TRB anordnade miljöchefskonferens i Borås 21-22 oktober 2014

Den 21-22 oktober träffades åter TRB och våra miljöchefer för två dagars konfererande. Plats för denna sammankomst var Borås där TRB har sitt huvudsäte.

Bland programpunkterna återfanns nyheter inom förnyelsebara och hållbara drivmedel, CANBUS-projekt tillsammans med fordonsleverantörer, utbildnings- och informationsinsatser. Därutöver fördes en mycket givande dialog med stort erfarenhetsutbyte kring bl.a. mål och handlingsplaner inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Vi fick även ta del av Borås textilhistoria på Textile Fashion Center samt utmana våra gränser genom klättring i höghöjdsbana på Upzone.

TRB Upzone 141021

Vi på TRB summerar två mycket bra dagar och vi imponeras av det stora engagemang och den gedigna kunskap som finns ute i våra TRB-företag!

 

TRB medlem i NTM, Nätverket för transporter och miljön

TRB Sverige har under ett flertal år har arbetat med emissionsberäkningar och miljöredovisning. Redovisning av klimatpåverkan och utsläpp till luft blir allt mer en naturlig del av att leverera en transport- och logistiklösning.

Print

TRB Sveriges grundfilosofi är att vi vill verka för standardisering av emissionsberäkningar genom att tillämpa av gemensamma metoder och principer. Detta i syfte att öka trovärdigheten och ge bättre möjlighet till jämförande mellan olika transport- och logistikuppdrag.

I del i detta är att TRB Sverige tillsammans med samtliga av våra delägarföretag är medlemmar i NTM, Network for Transport Measures. NTM är en ideell förening som initierades i Sverige 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas och därmed kunna förbättras. NTM:s målsättning är att vara en långsiktigt ledande och oberoende leverantör av miljödata för transportsektorn samt vara en naturlig kunskapskälla och referens för miljöanalyser av transportverksamhet på både företags- och samhällsnivå. NTM utvecklar metoder och data i samarbete med internationellt ledande experter inom transport, logistik och hållbar utveckling

Läs mer om NTM via www.transportmeasures.org/sv.

Standardisering av beräkningsmetoder inkl. hur källdata tas fram är kärnfrågan, men vi tror att systemstöd och verktyg för att tillämpa detta kan komma att vara flera.

Välkommen att kontakta oss på TRB Sverige (www.trb.se/kontakt) om du vill veta mer!