Navigate / search

Alwex tilldelas miljöutmärkelsen ”Framstegsstämpel” av Klimatkommission

Klimatkommission Kronoberg har tilldelat Alwex Transport AB deras framstegsstämpel. Stämpeln överlämnades vid klimatfrukost på residenset i Växjö den 7 juni 2012.

Motiveringen löd:

Alwex Transport AB, har tydligt visat att transportbranschen kan medverka till att skapa miljövinster. Genom att tänka utanför ramarna har företaget väsentligt minskat sin påverkan på klimatet och miljön. Företaget har på ett föredömligt sätt lyft miljöfrågan i transportsektorn och har visat att terminalhantering och samordnad varudistribution kan leda till kortare sammanlagd körsträcka.

Alwex är stolta över att få stämpeln som är ett tecken på att företagets miljöengagemang har tagit steg mot rätt riktning.

Separat pdf-fil med Klimatkommissionens intyg nås här:http://www.alwex.se/System/FileArchive/224/File_28279.pdf