Navigate / search

Mantums anläggningar i Varberg och Derome

Från och med 2012-11-30 fungerar inte TRB-kort på Mantums anläggningar i Varberg och Derome.

Mantum har valt att sälja sina drivmedelsanläggningar som därmed inte längre är TRB-opererade. Vi arbetar med att försöka hitta nytt alternativ i närområdet.