Navigate / search

Dokumentation från TRB:s biodrivmedelsdag 2016-05-25

Den 25 maj 2016 anordnade TRB Sverige en biodrivmedelsdag som riktade sig till personer inom TRB-nätverket med intresse för biodrivmedelsfrågor samt utvalda samarbetspartners och aktörer. Totalt deltog drygt 60 personer från ca 30 olika organisationer/företag på konferensen som hölls på Lasse Maja Konferens & Fest i Järfälla.

Syftet med TRB:s biodrivmedelsdag var att ge deltagarna en god inblick i nuläget på biodrivmedelsområdet inkl. hot och möjligheter. Detta för att påverka fler att göra mer aktiva val och åtgärder inom biodrivmedelsområdet.

De tiotal föredragshållarna visade på bredden inom alternativa drivmedel för tung trafik – allt från flytande och gasformiga biodrivmedel till hybridteknik och elektrifiering av fordon. Under dagen belystes möjligheter för omställning till förnybara drivmedel men det debatteras även de utmaningar som uppstår vid val av råvara till biodrivmedelsproduktion.

mangoträd

I samband med konferensen gavs alla deltagare ett gåvokort i form av två planterade mangoträd via Vi-skogen. Läs gärna mer via www.viskogen.se och ge din egen gåva redan idag!

Ta del av program och presentationer nedan:

Program TRBs biodrivmedelsdag – program
Deltagarlista TRB biodrivmedelsdag (reviderad)

1. TRB inledning biodrivmedelsdag
2. 2030sekr – Jakob Lagercrantz
3. Perstorp – Lars Lind
4. Neste – Fredrik Törnqvist
5. Preem – Susanne Håkans
6. SÅ Klimat Calc – Ingemar Resare
7. Fordonsgas Sverige – Hans Johansson
8. SEKAB – Sofia Winternell
9. Elvägar Viktoria – Conny Börjesson
10. Scania – Johan Améen
11. Mercedes – Håkan Blomén
12. Volvo CE – Niklas Nillroth
13. TRB uppsummering biodrivmedelsdag

RELATERADE LÄNKAR:

Webbartikel Svensk Åkeritidning ”Het debatt om omstridd olja”

LasseMaja