Navigate / search

Dokumentation från TRB:s biodrivmedelsdag 2016-05-25

Den 25 maj 2016 anordnade TRB Sverige en biodrivmedelsdag som riktade sig till personer inom TRB-nätverket med intresse för biodrivmedelsfrågor samt utvalda samarbetspartners och aktörer. Totalt deltog drygt 60 personer från ca 30 olika organisationer/företag på konferensen som hölls på Lasse Maja Konferens & Fest i Järfälla.

Syftet med TRB:s biodrivmedelsdag var att ge deltagarna en god inblick i nuläget på biodrivmedelsområdet inkl. hot och möjligheter. Detta för att påverka fler att göra mer aktiva val och åtgärder inom biodrivmedelsområdet.

De tiotal föredragshållarna visade på bredden inom alternativa drivmedel för tung trafik – allt från flytande och gasformiga biodrivmedel till hybridteknik och elektrifiering av fordon. Under dagen belystes möjligheter för omställning till förnybara drivmedel men det debatteras även de utmaningar som uppstår vid val av råvara till biodrivmedelsproduktion.

mangoträd

I samband med konferensen gavs alla deltagare ett gåvokort i form av två planterade mangoträd via Vi-skogen. Läs gärna mer via www.viskogen.se och ge din egen gåva redan idag!

Ta del av program nedan:

Program TRBs biodrivmedelsdag – program

 

RELATERADE LÄNKAR:

Webbartikel Svensk Åkeritidning ”Het debatt om omstridd olja”

LasseMaja