Navigate / search

Kompensation för ökade drivmedelskostnader

Som ett led i att öka användningen av biodrivmedel har regeringen infört en ny lagstiftning som kallas reduktionsplikt. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer kommer att behöva minska växthusgasutsläppen från all bensin och diesel som säljs på svensk marknad med 40% till 2030. Reduktionsplikten som trädde i kraft 1 juli 2018 säger att reduktionen av fossilt co2-utsläpp ska öka från år till år, vilket innebär ytterligare ökning av inblandning av förnybara produkter i all diesel och bensin som säljs på svensk marknad.

För diesel ser de beslutade reduktionsnivåerna ut enligt nedan;

  • 2018 – 19,3% reduktion av det fossila co2-utsläppet
  • 2019 – 20 %
  • 2020 – 21 %

När det gäller diesel kommer det initialt handla främst om att blanda i RME och HVO i diesel för att uppnå reduktionen. För att uppnå en co2-reduktion på dessa nivåer kommer man att behöva blanda 25-45% RME och HVO i den fossila dieseln, beroende på hur stort fossilt co2-reduktion RME och HVO har.

Reduktionsplikten har ökat efterfrågan på biodrivmedel och då främst på biodrivmedel med hög klimatnytta (co2-reduktion). Detta har i sin tur lett till att priserna på diesel ökat ytterligare, särskilt efter 1/1-2020. Priset på ren HVO, så kallad HVO100, har ökat än mer.

Vi ser dessutom ett ökat behov av biodrivmedel inom hela Europa, och då främst HVO. Nedan redovisas ett urval av förändringar i närliggande tid. Dessa förändringar påverkar naturligtvis tillgången på biodrivmedel med hög klimatprestanda.

Förändringar 2020;

  • Tyskland ska gå från att blanda 4% (volym) till 10%
  • Norge från 12% (volym) till 20%
  • Finland från 19% (energi) till 20%
  • Danmark från 5,75% (energi) till 7,6%
  • Nederländerna 16% (osäker på från vilken nivå)
  • UK 10% (osäker på från vilken nivå)
  • Irland 10% (osäker på från vilken nivå)

Värt att tillägga är att bara tyska diesel-marknaden är 10 gånger så stor som svenska.

Höginblandade drivmedel såsom HVO100, RME100 och ED95 är fortfarande skattesubventionerade på svensk marknad fram till 2020-12-31. Dessa volymer kommer inte att räknas med i reduktionsplikten.

Reduktionsplikten och priserna på rena biodrivmedel påverkar samtliga transporter som utförs av oss inom TRB-gruppen.

Då detta är ett statligt beslut som ligger utanför vår påverkan kommer detta att innebära att flera av TRB delägare från och med 2020-01-01 behöver kompensera sig för hela den prisökning som kommer i samband med den nya lagstiftningen.  

Den totala påverkan på ert pris kommer ni inom kort att få information om från det TRB-företag som du anlitar.