Navigate / search

TRB presenterar digital miljöutbildning transport!

I samarbete med IT-tjänstebolaget Cloudplanning från Sundsvall har TRB tagit fram en digital miljöutbildning transport. Ansvarig för framtagandet har varit Christin Zackrisson, Miljö- och trafiksäkerhetsstrateg på TRB. 

– Det känns fantastiskt bra inte minst i dessa tider att kunna presentera en digital miljöutbildning som motsvarar de höga krav som vi på TRB ställer på såväl innehåll som lösning som helhet. 

Utbildningen genomförs genom sex olika (animerade) filmdelar med olika teman. Efter varje film del får användaren besvara ett antal frågor, totalt 25 st. När utbildningen är klar och alla frågor besvarade får användaren direkt besked om antal rätt samt om man är godkänd eller ej. Minst 21 st. rätta svar krävs för att vara godkänd. När användaren väl blivit godkänd (tillgången till filmerna och möjligheten att göra om provet är obegränsad under en månad från första inloggningen) går automatiskt ett mail till berörd chef om att personen ifråga är godkänd. Berörd chef har även tillgång till fullständiga resultat för all sin personal. 

– Jag tycker att denna digitala utbildning är en utmärkt komplement till den fysiska utbildning som vi på TRB erbjuder till våra medlemsföretag, fortsätter Christin Zackrisson: 

– Min uppfattning är att denna utbildning även väl uppfyller de grundläggande krav som kan ställas på transportföretag kopplat till ISO-certifieringar som ofta krävs vid upphandlingar av olika slag. 

– Självklart är denna utbildning mer komprimerad än vad som blir fallet när vi genomför fysiska utbildningar, å andra sidan finns det även fördelar: 

– Inga resor till utbildningsplatsen behövs, då utbildningen kan göras såväl i egen dator som mobiltelefon, dessutom kan utbildningen göras när det passar användaren bäst. Och i dessa Corona-tider känns ju lanseringen av utbildningen även helt rätt i tiden avslutar Christin. 

En del av samarbetet med Cloudplanning innebär att TRB medlemsföretag har ett särskilt medlemspris för utbildningen. Ordinarie pris är 200 kr/användare, TRB medlemsföretag betalar bara 150 kr/användare. Miljöutbildningen är en engångskostnad och användarna har 30 dagar på sig att genomföra utbildningen från överenskommet startdatum. 

Miljöutbildningen är Cloudplanning:s andra utbildningstjänst riktat mot transportbranschen. 

– Vår digitala kör- och vilotidsutbildning som har runt 2,500 st. användare har räddat flera av våra kunder från stora bötesbelopp, och har faktiskt testats ända upp till kammarrätten där den slutligen bedömdes uppfylla de krav som transportsstyrelsen ställer kring kör- och vilotidsutbildning av personal och systematisk kontroll och uppföljning av detta, säger Johan Sundberg, affärschef på Cloudplanning. 

Företaget har även ett flertal andra digitala tjänstelösningar riktade mot transportbranschen. 

– Vi har allt från toppmoderna och heltäckande verksamhetssystem, kommunikationslösningar med senaste molntekniken till IoT-lösningar med positionering, Wifi, bränsledata et.c. 

– Är ni nyfikna är det bara att kontakta oss eller kolla in på vår hemsida, www.cloudplanning.se avslutar Sundberg. 

Vill ni veta mer om TRB:s digitala miljöutbildning, kontakta Christin Zackrisson på TRB eller Johan Sundberg på Cloudplanning. Kontaktuppgifter nedan. Vi ordnar t.ex.. gärna en visning av tjänsten. 

Kontaktuppgifter: 

Christin Zackrisson, TRB christin.zackrisson@trb.se 0709/480407 

Johan Sundberg, Cloudplanning johan.sundberg@cloudplanning.se 070/8553535 

Om oss: 

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av tolv större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 13 miljarder kronor och förfogar över cirka 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet. 

Cloudplanning är ett tjänstebaserat IT-bolag med Sundsvall som bas. Vår affärsidé är att sälja färdigpaketerade digitala tjänster och lösningar utifrån användarnas behov. Tack vare att vi har flera nöjda kunder kan kostnader för tjänsterna hållas nere, samtidigt som fler kunder bidrar till att tjänsterna kan vidareutvecklas och anpassas för kundernas nytta. 

Alla tjänster hos Cloudplanning har egna användargrupper bestående av representanter för våra kunder. Här möts kunder och Cloudplanning för att diskutera hur tjänsterna kan utvecklas över tid och göra ännu större nytta för våra användare.