Navigate / search

Alwex ökar andelen förnybart drivmedel

Fr.o.m. den 1 juni 2012 fyller vi våra drivmedelstankar med ACP Evolution Diesel från Preem . Bakgrunden är vår strävan att öka andelen alternativa bränslen och därmed sänka utsläppen av fossil koldioxid.

På ett antal drivmedelsanläggningar, främst i Kronobergs län, erbjuder Alwex försäljning av diesel. Anläggningarna är öppna för företag men även för privatpersoner, förutsatt att man har ett godkänt tankkort.

Fr.o.m. den 1 juni 2012 fyller vi våra drivmedelstankar med ACP Evolution Diesel från Preem. Den förnybara andelen i Evolution Diesel utgår från förnybar tallolja som är en restprodukt från den svenska skogen. Denna del utgör för 23 % av slutprodukten. Talloljan processas tillsammans med övriga råolja. Utöver detta tillsätts därefter ytterligare 7 % RME till den processade varan. Slutprodukten består av 30 % förnybar råvara vilket ger en utsläppsminskning av fossil koldioxid med ca 25 % jämfört med tidigare Mk1 diesel.

Pris och egenskaper är samma som standarddiesel och innebär att alla dieselfordon kan köra på den precis som vanligt.

Läs mer om produkten ACP Evolution Diesel på Preems hemsida www.preem.se

Vi på Alwex ser detta som ett viktigt steg för att uppnå de utsläppsminskningar som krävs. En stor del av våra transportörers fordon och maskiner tankar drivmedel från Alwex så vi förväntar oss en betydande sänkning av vår miljöbelastning.

Ett viktigt steg i rätt riktning!