Navigate / search

Bilaga 2 – Råd vid övergång till och drift med miljöanpassad hydraulolja

  • Rådgör med leverantören om lämplig olja till det aktuella systemet.
  • Begär en skriftlig bytesinstruktion och följ denna.
  • Märk upp oljetanken med den nya oljekvaliteten (dekal el. liknande).
  • Be leverantören om tre provflaskor och ta ett prov på den gamla oljan som tappas av, ett prov på den nya oljan som fylls på och ett prov efter ca 300 timmars drift. Märk upp och spara proverna som referens.
  • Om en oljerelaterad skada misstänks, säkra alltid ett prov på oljan innan den tappas av och kasseras. Provet måste tas i en ren flaska avsedd för ändamålet.
  • Vid verkstadsbesök kontrollera alltid vilken olja verkstaden använder för att undvika felaktiga blandningar av misstag.
  • Kontrollera alltid vilken olja som används i annans utrustning som skall kopplas till det egna hydraulsystemet (t.ex. plogfästen, sandspridare m.m.).
  • Vid eventuellt läckage eller slangbrott rådgör alltid med leverantören för påfyllning av rätt olja.
  • Tänk på att miljöanpassad hydraulolja är att betrakta som farligt avfall och skall lämnas till destruktion på samma sätt som tidigare.

Dessa råd framtagna för TRB:s delägarföretag

© TRB Sverige AB, trb.se