Navigate / search

Dieselanläggning Krokom stängs ner.

Som ett led i ett pågående förändringsarbete med att hitta mer attraktiva placeringar för våra dieselanläggningar för våra kunder kommer vi den 31 maj att stänga rubricerad dieselanläggning. Under perioden fram till att vi hittat annan lämplig placering hänvisas kunder med TRB Card till någon av anläggningarna i Östersund (Lugnvik & Odenskog), Alsen eller Järpen.

För komplett stationsförteckning se trb.se. För övriga frågor och upplysningar är ni välkomna att kontakta Benny Wadell via e-post benny.wadell@alltank.se eller telefon 070-109 81 88.