Navigate / search

DIESELMK1.se

BAKGRUND
DieselMk1 är en standarddiesel i Sverige och som till övervägande del utgörs av fossil råvara. Sedan ett flertal år tillbaka blandas en mindre mängd RME (rapsmetylester) in. F.n. är denna andel RME oftast 5%, där max andel RME dels styrs av EU-reglering, dels påverkas av hur stor andel RME som är befriad från energi- och koldioxidskatt.  DieselMk1 i TRB-stationsnät består idag av 5% förnyelsebar andel.

FORDON
Den DieselMk1 som säljs via TRB-stationsnät uppfyller EN590 (specifikationen för vanlig diesel) samt SS155435 (specifikation för svensk miljöklass 1) och kan därmed normalt användas i dieselfordon.

TILLGÅNG
Inom TRB-stationsnät erbjuder vi DieselMk1 på ett flertal av våra stationer. Sök TRB-stationer med Diesel Mk1 via vår stationsförteckning…

TANKKORT
För att ansöka om tankkort till TRB-stationsnät läs mer här…

KLIMATPRESTANDA
Klimatbesparing varierar något mellan de olika drivmedelsleverantörerna.  I TRB-stationsnät säljs Diesel Mk1 som ger 6%* CO2ekv-besparing jmf m europadiesel.

TRB:s REKOMMENDATION
Diesel Mk1 är sedan lång tid tillbaka ett väl beprövat och driftsäkert drivmedel som kan nyttjas via dieselmotorteknik med hög verkningsgrad, jämfört med Otto-motors lägre verkningsgrad. Tillgång till Diesel Mk1 är f.n. god och sedan en tid tillbaka har vi haft sjunkande literpris för DieselMk1. Produktens miljö- och klimatprestanda är dock ej lika god som nyare dieseldrivmedel såsom Diesel-Mix, HVO100, RME100. Dessa sistnämnda produkter är dock ej tillgängliga på samtliga depåer och stationer.

* Källa: Klimatprestanda Preem drivmedelsprodukter, H&S2014jan