Navigate / search

Profilering av TRB-stationer och -tankkort

TRB-tankstationsnät består av drygt 100 tankstationer som ägs och drivs av resp. TRB-delägare.


GUIDELINES FÖR TRB-STATIONER OCH TANKKORT

TRB Sverige har tagit fram guidelines för våra tankstationer samt tankkort i främsta syftet att:

  • Öka igenkänningsgraden på tankstationerna för TRB:s kunder
  • Säkerställa att rätt information om produkttyp framgår på station
  • Säkerställa att en viss minimiinformation finns med på tankkortet
  • Skapa förutsättningarna för delägarföretagen att marknadsföra sitt företag

Läs mer via separat PDF-fil här…


SKYLTAR OCH DEKALER

Via TRB:s webbshop http://trb.se/webshop kan TRB-delägare och samarbetspartners via erhållna inloggningsuppgifter logga in för att beställa deklar, skyltar och flaggor. Webbshopen är ett samarbete mellan TRB och Arkitektkopia. Saknas inloggningsuppgifter kontaktas TRB.