Navigate / search

Profilering av TRB-stationer och -tankkort

TRB-tankstationsnät består av drygt 100 tankstationer som ägs och drivs av resp. TRB-delägare. Vi har tagit fram guidelines för våra tankstationer samt tankkort främst i syftet att:

  • Öka igenkänningsgraden på tankstationerna för TRB:s kunder
  • Säkerställa att rätt information om produkttyp framgår på station
  • Säkerställa att en viss minimiinformation finns med på tankkortet
  • Skapa förutsättningarna för delägarföretagen att marknadsföra sitt företag


SKYLTAR OCH DEKALER

TRB webshop hos Arkitektkopia

Automatiserad webshop via Arkitektkopia
För att förenkla att våra guidlines efterlevs med rätt uppmärkta stationer som resultat, har TRB ett samarbete med Arkitektkopia. Resp. TRB-delägare kan logga in på särskild webshop hos Arkitektkopia för beställning. Webshopen nås här… I denna webbshop kan ex. tank- och pumpdekaler med produktnamn, flaggor, SMS-tankningsdekaler m.m. beställas. Saknas inloggningsuppgifter kontaktas TRB.

 

Standarddekaler till pumpar m.m
Webshopen ovan innehåller inga ”standarddekaler” såsom den typ som vår leverantör Codab sätter på vid nyleverans av ex. pumpar. Exempel på dekaler som beställs av Codab är:
* Symboler för lastbil/personbil
* Nödstopp
* Varningsdekal/Pumpdekal
* Förbudsmärken (öppen låga, tomgångskörning,…)
Vid behov av denna typ av dekaler beställs dessa direkt av Codab (www.codab.se, 040-93 60 90).