Navigate / search

Kriterierna för rekommenderade alkolås

KriterieBeskrivningBetygskalaParViktningViktad summa
Närhet till serviceDet är viktigt att inte behöva åka för långt vid service.För att få betyg 5 måste leverantören ha ett rikstäckande nät av serviceverkstäder.5315
KalibreringHur ofta måste enheten kalibreras? Hur går kalibreringen till?Ju enklare och ju mer sällan kalibreringsoperationen blir för kunden, desto högre betyg. . För att få betyg 5 måste kalibrering ske högst en gång per år.515
TömningHur ofta måste enheten tömmas på data?Lagring av data sker med FIFO-principen. Detta innebär att gammal data ersätts med ny om minnet blir fullt. Beroende på minnets storlek behövs alltså data periodvis tömmas. 2 ggr/år = 3, 1 gång/år = 4, realtid = 5.414
Jour 24/7Vid ett stillestånd är det viktigt att jourpersonal finns tillgänglig.Betyg 5 fås om leverantören har en lättillgänglig dygnet-runt-jour alla dagar, t.ex. via telefon.5315
NödstartDet behövs ett säkert och enkelt system för start i nödsituationer.Betyg 5 ges för ett digitalt kodsystem som är giltig i 24 timmar.5315
MätteknikVilken mätteknik används?Betyg 5 ges för alkolås med bränslecellsteknik.5315
StrömförsörjningHur får enheten sin ström?Betyg 5 ges för en felfri, kontinuerlig strömförsörjning.5210
Egen kalibrering och tömningFinns möjlighet till egen kalibrering och tömning av data?Betygsätts 1-5 (Ja=5, Nej=1)5210
Elektronisk loggbokFinns registrering i elektronisk loggbok som lagrar alla händelser?Betygsätts 1-5 (Ja=5, Nej=1)5210
Svårt att manipuleraDet är viktigt att alkolåset kan inte manipuleras.Betyg 5 ges för alkolås med svåra manipulationsmöjligheter.5315
MiljötålighetUthållighet mot temperatur, damm, stötar, vibration och fukt är viktig.Betyg utgår ifrån alkolåsets tekniska specifikation.4312
Kort starttidKort starttidBetyg 5 ges för starttid < 1 min, betyg 4 för tid < 2 min, betyg 3 för tid < 3 min, betyg 1 för övriga.428
Inga störande ljudEnheten ger inte ifrån sig några störande signaler eller ljud.Betygsätts 1-5 (Ja=5, Nej=1)4312
HållareEnheten ska ha en hållare så att den inte ligger löst i förarhytten.Betygsätts 1-5 (Ja=5, Möjlig extrautrustning=4, Nej=1)414
Kostnaden för alkolåsetAlkolåsets listpris< 80000 ger 5, 8000-12000 ger 4, >12000 ger 3428
Följande kriterier betygsätts baserat på bedömningar som görs av de användare som utvärderar alkolåset. Givna betyg ska motiveras.
KriterieBeskrivningBetygskalaParViktningViktad summa
AnpassningsbarFinns möjligheter till justering och anpassning till företagets interna krav? Detta kan t ex avse standbytid, uppvärmningstid och gränsnivå.Betyg 5 ges för en hög anpassningsbarhet för företagets interna inställningar.515
AnvändarvänlighetEnheten ska vara enkel att använda. Det ska inte gå att göra fel.Betyg 5 ges för ett alkolås med bra ergonomi och med enkla, användarvänliga funktioner.5315
Enkel blåsfunktionEn enkel och smidig blåsfunktion.Betyg 5 ges för ett alkolås med enkel blåsfunktion utan behov av flera utandningsprov.4312
Viktad totalsumma190
Kriterierna bedöms enligt en skala på 1-5 där 5 anger bästa och 1 anger sämsta betyg. Dessutom viktas kriterierna med 1, 2 eller 3. Summan av de olika delbetygen multiplicerat med viktningen skall överstiga 190 för att produkten ska rekommenderas av TRB. Se rekommenderat betyg för varje kriterie i kolumnen "Par" ovan. Dessa kriterier gäller under 2007. Kriterierna revideras årligen.
För en mer detaljerad beskrivning över hur den första utvärderingen gick till hänvisas till rapporten Utvärdering av alkolås av Ella Truman
Listan över kriterier uppdaterade 2007-01-01.

Listan framtagen som rekommendation för TRB:s delägarföretag
© TRB Sverige AB, www.trb.se