Navigate / search

Miljöarbete

TRB har bedrivit seriöst och kunskapsbaserat miljöarbete sedan i början av 90-talet. Allt från utvärdering av drivmedelsförbrukning och smörjegenskaper hos olika drivmedel, miljöanpassade däck m.m. Listan kan göras lång!

Flera av dessa tester och utvärderingar har lett fram till att TRB tagit fram användbara dokument eller verktyg i syfte att genom påverkan på andra verka för en hållbar utveckling. Exempel på detta är lista för miljöanpassade däck för tunga fordon (listan finns ej mer då kraven numera är lagkrav), rekommendationslista för miljöanpassade hydraulvätskor (listan finns ej mer då produktionen av hydraulvätskor ser helt annorlunda ut idag), mall för miljödeklaration av fordon, utveckling av en egen miljödatabas m.m.

TRB:s utgångspunkt har hela tiden varit att externt publicera genomförda utredning och tester. Dessa finns att läsa och ladda ner här…

Vidare har TRB stöttat forskning ex. genom forskningsstöd till Chalmers Tekniska Högskola (avdelningen för logistik och transport) samt stöd för forskning till Umeå universitet rörande produktion av syntetisk diesel från skogsråvara.

Utöver detta arbetar TRB genom sina delägarföretag med ett brett och mångfaciterat miljöarbete runt om i Sverige. Miljöcertifiering, optimering av transportarbetet, utbildning i sparsam körning,  bränslebesparande åtgärder är exempel på åtgärder som är naturliga inslag hos TRB:s delägarföretag.

Miljöchefsnätverk

Samtliga av TRB:s delägarföretag är sedan ett flertal år miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001, där även trafiksäkerhetscertifiering förekommer. Inom delägarföretagen finns en gedigen kompetens inom miljö-, kvalitets-, arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsområdet. Dessa miljöchefer bildar tillsammans ett miljöchefsnätverk med TRB Sverige som koordinator. Utgångspunkten för miljöchefsnätverket är att samverka kring frågor relaterade till bl.a. drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.