Navigate / search

Nya västliga vindar på TRB

TRB har rekryterat ny hållbarhetsansvarig. Petra Brinkhoff, som närmast kommer från NCC, har börjat på sin nya tjänst under sommaren och kommer att arbeta inom bolaget med hållbarhetsfrågor. Petra kommer från Göteborg och kommer att spendera en del av sin arbetstid på TRBs kontor i Borås.

Petra har arbetat med hållbarhetsfrågor kopplade till mark- och anläggningsfrågor på NCC sedan 2009. Hållbarhetsarbetet var från början inriktat mot sanering av förorenad mark men har under åren utvecklats till att omfatta fler typer av anläggningsentreprenader och därmed ett bredare perspektiv på hållbarhet. Under senare år har Petra varit chef för en grupp med LCA- och hållbarhetsspecialister kombinerat med en roll som hållbarhetsansvarig på ett av Västlänksprojekten i Göteborg. Efter 12 år inom ett av Sveriges största byggföretag och med en grundutbildning inom geologi och en forskarutbildning på Chalmers, inriktad mot hållbarhet och beslutsstöd, besitter Petra en gedigen kunskap och erfarenhet inom hållbarhetsområdet.

”TRB och delägarföretagen har länge haft stort fokus på hållbarhetsarbete och situationen på marknaden kräver att vi arbetar ännu mer med det nu och framåt. Petra kommer att fylla en viktig roll på vår fortsatta hållbarhetsresa och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med henne i TRB” säger Fredrik Landegren VD och drivmedelsansvarig på TRB

Fredrik och Petra är det nya radarparet på TRB Sverige AB

Kontakt;

Petra Brinkhoff

Mobil: +46 (0) 70 – 680 87 27
E-post: petra.brinkhoff@trb.se

Fredrik Landegren

Mobil: +46 (0) 727 – 15 74 04
E-post: fredrik.landegren@trb.se