Navigate / search

Alltransport

Alltransport i Östergötland AB är moderbolaget inom Alltransportkoncernen och har huvudkontor i Norrköping.

Alltransport i Östergötland AB är moderbolaget inom Alltransportkoncernen och har huvudkontor i Norrköping. I koncernen ingår bland annat det helägda dotterbolaget Sanero AB. Dessutom är vi delägare i OnRoad AB och TRB Sverige AB.

Vi vill vara din självklara och bästa samarbetspartner för lokala och nationella transporter, entreprenad och saneringsarbeten, oavsett om du är kund, delägare eller har andra intressen i vårt företag. Vi jobbar för att alla våra engagemang ska leda till ökad omsättning genom långsiktig hållbar utveckling.

Alltransportkoncernen är ett nationellt maskin- och transportförmedlingsföretag med ca 350 motorfordon och entreprenadmaskiner. Koncernen har ett 70-tal anställda i Norrköping samt Linköping och ägs av runt 160 delägare, där de flesta även är leverantörer till koncernen.

Vår verksamhet delar vi in i områdena Bygg & Entreprenad samt Logistik, Bio & Miljö. Vi erbjuder allt från schakt- och rivningsentreprenader till anläggningsarbeten, slam-, kem-, avfalls- och återvinningstransporter. Alltransport i Östergötland tillhandahåller även inrikestransporter, distribution, terminal- och budverksamhet. Vi hyr ut entreprenadbilar, maskiner och förädlar, levererar och säljer olika sorters grus, sten och jordprodukter.

 

Alltransport
Postadress: Gustav Adolfsgatan 21, 602 28 Norrköping
Telefon: 011-19 83 00
Epost: info@alltransport.se
Webb: www.alltransport.se

VD: Mathias Lidén, mathias.liden@alltransport.se
Miljö: Marie Björnholdt, marie.bjornholdt@alltransport.se
Drivmedel: Marie Björnholdt, marie.bjornholdt@alltransport.se

Loootyp Alltransport

Sök efter station (specifik eller närmast)