Navigate / search

Bilfrakt.se

Bilfrakt.se är ett av Norrlands största transport-logistikföretag och man har specialiserat sig på att hantera och transportera gods och varor inom, och till och från, Norrland.

Bilfrakt.se strävar efter att vara bäst anläggning- och entreprenadtjänster i Norra Norrland. I nära samarbeten med våra kunder utvecklar vi kompletta logistiklösningar och tar hand om hela behovet av anläggning- och entreprenadverksamhet. I många fall får vi förtroendet att sy ihop integrerade totallösningar som kan omfatta både sjö- och järnvägstransporter.

Basen för verksamheten är de samlade resurserna hos alla de åkerier som också är våra ägare. De flesta av våra uppdrag är i Västerbotten, men vi är inte främmande för att röra på oss. Som ett exempel på det pågår just nu vår etablering i Norrbotten, vänd dig till oss så berättar vi mer!

Vår moderna maskinpark och flexibla organisation ger oss möjligheter att samarbeta med kunder både i tunga gruv- och markarbeten till vägunderhåll åt kommuner, entreprenörer och privatpersoner. Vi erbjuder även specialinriktade maskintjänster till byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar, energibolag och järnvägsentreprenörer.

Oavsett om det gäller transporter av schaktmassor, grus, betong, asfalt och byggnadsmaterial är Bilfrakt.se väl rustade. Vi är en av de större aktörerna i Norrland, och vi kan även leverera grusmaterial från egna täkter.

Under vinterhalvåret snöröjer och sandar vi åt kommuner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och andra fastighetsägare. Du ser säkert också våra fordon ute på de större vägarna, oftast som underentreprenör åt Trafikverkets driftentreprenörer.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001,  ISO 14001 och OHSAS 18001.

Bilfrakt.se
Postadress: Box 3113 , 903 03 Umeå
Besöksadresser:
Strömvägen 8C, Umeå
Svedjevägen 11, Skellefteå
Skolgatan 11 Storuman
Tel: 0770-17 6600
Epost: info@bilfrakt.se
Webb: www.bilfrakt.se

VD:
Patrik Berglund, patrik.berglund@bilfrakt.se

Miljö:
Emilia Lindström emilia.lindstrom@bilfrakt.se

Logotyp Bilfrakt.se

 

Sök efter station (specifik eller närmast)