Navigate / search

MLT

 

Mellansvenska Logistiktransporter AB (MLT) är ett mångsidigt transportföretag som har byggt upp en stark organisation i östra delarna av Mellansverige.

Mellansvenska Logistiktransporter AB (MLT) är ett mångsidigt transportföretag som har byggt upp en stark organisation i östra delarna av Mellansverige. Företaget bildades 2002 efter en sammanslagning av Lastbilscentralen i Uppsala län och Östra Västmanlands Lastbilscentral. Företaget har mer än 70 års erfarenhet av transporter och ca 105 delägare. Den omfattande verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: Bygg & Anläggning, Industri & Återvinning samt Bud & Distribution. En av hörnstenarna i verksamheten är anläggningssidan där man byggt upp en stor fordonsflotta. Med kontor i Uppsala, Sala och Gävle täcker MLT in Uppland, Västmanland och södra Gästrikland.

 

Mellansvenska Logistiktransporter AB
Adress: Box 377, 751 06 Uppsala
Besöksadress: Typsnittsgatan 11, 754 54 Uppsala

Telefon: 010-722 28 00
E-post: info@mltab.com
Hemsida: www.mltab.com

VD: Bettina Hammargren; bettina.hammargren@mltab.com

Miljö: Maria Antesjö; maria.antesjo@mltab.com

Drivmedel: Staffan Blomster; staffan.blomster@mltab.com

Kommunikation: Kenth Hellen; kenth.hellen@mltab.com

 

Sök efter station (specifik eller närmast)