Navigate / search

Sundfrakt (Alltank)

Sundfrakt

Det heltäckande maskin- och logistikföretagen för alla behov

Vi är ett maskin- och logistikföretag lokaliserade i Norrland med hela Sverige som marknad. Med fokus på säkerhet, hållbarhet och flexibilitet levererar vi ett stort utbud av produkter och tjänster för alla behov.

Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta lösningar. Vi har lösningar såväl inom bygg- och anläggning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötransporter samt specialgods. Sundfraktgruppen har mycket lång erfarenhet i hantering av farligt gods.

Vi har eget bränslebolag med fokus på förnyelsebara produkter samt egna bergtäkter för grus och fyllnadsmassor. I Söråker äger och driver vi egen hamn med järnvägsanslutning. Genom våra fastigheter möjliggörs flexibel terminal- och lagerhantering. Hos oss kan du hyra lokaler och uppställningsplatser.

Sundfrakt (Alltank)
Adress: Box 750, 851 22 Sundsvall
Besöksadress: Norra Vägen 30
Telefon: 060-18 01 00
Fax: 060-10 20 94
E-post: sundfrakt@sundfrakt.se
Hemsida: www.sundfrakt.se

VD Sundfrakt: Markus Sundström; markus.sundstrom@alltank.se
VD Alltank: Markus Sundström; markus.sundstrom@alltank.se
Miljö: Lotta Björnberg lotta.bjornberg@sundfrakt.se
Drivmedel:
Torbjörn Nilsson; torbjorn.nilsson@alltank.se
Erica Jonsson; erica.jonsson@alltank.se

 

Sök efter station (specifik eller närmast)