Navigate / search

Kontakta TRB:s delägarföretag

TRB Sverige AB ägs av ett tiotal större transport- och logistikföretag i Sverige. Våra delägarföretag arbetar aktivt för att hålla en hög prestanda inom bl.a. miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Certifiering av ledningssystemen är en naturlig del i verksamheten. Läs mer om resp. delägarföretag via ikoner och underliggande sidor nedan.

Tankkort

För frågor kring tankkort till TRB:s tankstationer – Läs mer här: trb.se/tankkort

Alltransport

Alltransport i Östergötland AB är moderbolaget inom Alltransportkoncernen och har huvudkontor i Norrköping….

Alwex

Alwex är ett expansivt företag som genomför kontinuerliga och omfattande satsningar på gröna transporter…

Bilfrakt.se

Bilfrakt.se strävar efter att vara bäst anläggning- och entreprenadtjänster i Norra Norrland…

Centralen

Centralen är ett nytt och resursstarkt transportbolag som bildats genom en fusion mellan T-last och…

Foria

FORIA är ett av Sveriges största transportföretag och bildades i mars 2008. Klicka på logon för mer info…

GDL Transport

GDL är en lokalt förankrad och neutral aktör, med det stora företagets möjligheter inom transport, maskin och…

GLC

GLC tillhandahåller logistiktjänster främst inom Thermo, Anläggning, Renhållning och Specialtransportsegmentet…

LBC Frakt Värmland

LBC-Frakt Värmland är ett komplett transport- och maskinföretag med ett heltäckande tjänsteutbud …

MaserFrakt

MaserFrakt är ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag med ca 1700 fordon och maskiner.

MLT

Mellansvenska Logistiktransporter AB (MLT) är ett mångsidigt transportföretag som har byggt upp en stark organisation i östra…

Sundfrakt (Alltank)

Sundfrakt erbjuder kompletta, kundanpassade transporttjänster för den privata och offentliga marknaden…