Navigate / search

Produktomdömen

Vi listar inom olika områden produkter och tjänster som vi rekommenderar till våra delägarföretag.
De rekommendationer vi ger är baserade på utförliga studier och dokumenterade fakta. 

 

Miljöanpassade lastbilsdäck

Sedan mitten av 90-talet har vi på TRB arbetat med att utvärdera lastbilsdäck

med avseende på deras miljöpåverkan. Med tanke på att lastbilsdäck släpper ifrån sig stora mängder partiklar när de slits, är det viktigt att välja däck som är godkända ur miljösynpunkt och kan återvinnas på ett bra sätt. Framförallt ska man undvika däck innehållande högaromatiska oljor, som används för att göra däcken mjuka. HA-oljor innehåller höga halter av polyaromatiska kolväten som kan vara hälsovådliga, ha miljöfarliga egenskaper samt vara svåra att bryta ned. Ett annat ämne som inte får finnas i våra rekommenderade lastbilsdäck är antioxidanten IPPD. Detta vattenlösliga ämne har akut giftiga effekter på exempelvis fisk. I vår däckslista över rekommenderade lastbilsdäck finns ca 20 olika fabrikat av nya samt regummerade lastbilsdäck som uppfyller våra krav. Listan finns här.

 

Alkolås

Ett aktuellt inslag i medlemsföretagens trafiksäkerhetsarbete är införande av alkolås.

alkolas

År 2007 gjorde vi på TRB, tillsammans med Alltransport, en utvärdering av ett antal olika alkolås på marknaden. Detta gjorde vi för att det vid denna tidpunkt inte fanns klara regler och rekommendationer för alkolås. Med hjälp av fälttester, intervjuer och enkätundersökningar sammanställde vi ett bra beslutsunderlag för att välja rätt alkolås. På vår hemsida publicerade vi en lista  över rekommenderade alkolås. Det var vid tillfället två produkter som uppfyllde våra krav på bland annat användarvänlighet, funktionalitet, manipulationsmotstånd och teknisk specifikation. Listan finns här.

Numera finns det framtaget en EU-standard (CENELEC) som mycket väl uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som TRB ställer. MHF är den organisation som testar alkolås på sitt testlaboratorium. TRB hänvisar till MHFs produktomdömen och under ”Alkolås för kvalitetssäkring av transporter med upphandlingskrav” presenteras de alkolås som bör användas inom transportsektorn. Länk till MHFs produktomdömen finns här.

 

Miljöanpassade hydrauloljor

Redan i september 1999 publicerade vi vår lista med rekommenderade

miljöanpassade hydrauloljor. Vi bedömde i ett tidigt skede att det var viktigt för våra delägare att få kunskap om de oljor som uppfyller kraven på både miljöanpassning och funktion. Vi anser att det finns en mängd produkter på marknaden som inte är tillräckligt bra rent tekniskt. Därför skärpte vi kraven på oljornas tekniska funktion. Det betyder att de produkter som TRB rekommenderar inte bara är miljöanpassade utan också uppfyller de tekniska kraven. Dessutom lämnar leverantörerna av dessa hydrauloljor garanti för oljeorsakade skador. Listan finns här.