Navigate / search

Produktomdömen

TRB har under årens lopp listat produkter inom olika områden som vi rekommenderat till våra delägarföretag. Allt eftersom omgivningen förändras kan behovet av rekommendation och listning förändras ex. beroende på ny lagstiftning eller standard tillkommit. Därav är ett par av dessa TRB-listor ej längre aktuella – läs mer nedan. 

 

Miljöanpassade lastbilsdäck

Från mitten på 90-talet fram till slutet på 2000-talet arbetade TRB med att utvärdera lastbilsdäck

med avseende på deras miljöpåverkan. Bakgrunden till detta var att lastbilsdäck släpper ifrån sig stora mängder partiklar när de slits. Därav är det viktigt att använda däck som är bra ur miljösynpunkt och att de återvinns på ett bra sätt. Framförallt bör man undvika däck innehållande högaromatiska oljor, som används för att göra däcken mjuka. HA-oljor innehåller höga halter av polyaromatiska kolväten som kan vara hälsovådliga, ha miljöfarliga egenskaper samt vara svåra att bryta ned. Ett annat ämne som inte bör finnas i lastbilsdäck är antioxidanten IPPD. Detta vattenlösliga ämne har akut giftiga effekter på exempelvis fisk. Fram till 2009 underhöll TRB Sverige en däckslista över rekommenderade lastbilsdäck med ca 20 olika fabrikat av nya samt regummerade lastbilsdäck som uppfyllde våra krav.
OBS! TRB:s däckslista är ej aktuell och uppdateras ej längre!

 

Alkolås

Ett del i trafiksäkerhetsarbete för transport- och åkeriföretag är säkerställande av nykterhet där införande av alkolås kan vara en bra åtgärd.

alkolas

År 2007 gjorde vi på TRB, tillsammans med Alltransport, en utvärdering av ett antal olika alkolås på marknaden. Detta gjorde vi för att det vid denna tidpunkt inte fanns klara regler och rekommendationer för alkolås. Med hjälp av fälttester, intervjuer och enkätundersökningar sammanställde vi ett bra beslutsunderlag för att välja rätt alkolås. På vår hemsida publicerade vi en lista  över rekommenderade alkolås. Det var vid tillfället två produkter som uppfyllde våra krav på bland annat användarvänlighet, funktionalitet, manipulationsmotstånd och teknisk specifikation. OBS! TRB:s lista uppdateras ej längre då det numer finns framtaget en EU-standard (CENELEC) som mycket väl uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som TRB ställt. MHF är den organisation som testar alkolås på sitt testlaboratorium. TRB hänvisar numer till MHFs produktomdömen och under “Alkolås för kvalitetssäkring av transporter med upphandlingskrav” presenteras de alkolås som bör användas inom transportsektorn. Länk till MHFs produktomdömen finns här.

 

Miljöanpassade hydrauloljor

Redan i september 1999 publicerade TRB en lista med rekommenderade

miljöanpassade hydrauloljor. Vi bedömde i ett tidigt skede att det var viktigt för våra delägare att få kunskap om de oljor som uppfyller kraven på både miljöanpassning och funktion. Vi såg att det fanns en mängd produkter på marknaden som inte är tillräckligt bra rent tekniskt. Därför skärpte vi kraven på oljornas tekniska funktion – se dåvarande kriterier för att komma med på TRB:s lista. Det betydde att de produkter som TRB rekommenderade inte bara var miljöanpassade utan också uppfyllde de tekniska kraven. Dessutom lämnade leverantörerna av dessa hydrauloljor garanti för oljeorsakade skador. Utöver kriterier tog TRB fram råd för övergång till miljöanpassade hydrauloljor
OBS! TRB:s lista över miljöanpassade hydrauloljor inkl. tillhörande bilagor (kriterier och råd) uppdateras ej längre!