Navigate / search

Ramavtal

Vi på TRB erbjuder våra delägarföretag ett antal ramavtal inom olika områden. De produkter och tjänster som tecknats ramavtal för är sprunget ur olika samarbeten och projekt till följd av behov inom gruppen. Nedan ett antal exempel på områden och leverantörer där ramavtal finns tillgängligt.

Ramavtal

Komplett lista inkl. avtalsdokument tillgängliggörs för TRB:s delägarföretag vi TRB:s intranät.

Kontakta oss på TRB Sverige för mer information kring våra ramavtal.