Navigate / search

Rapporter och utredningar

ÅR FÖRFATTARE TITEL LÄNK
2010 Per Olof Arnäs, Daisy Bell, Torstan Freyhall, Malin Wagland Utvärdering av ISA-system för transportbranschen Klicka här
2010 TRB Sverige TRB-Lista över rekommenderade ISA-system Klicka här
2009 Anders Boman Hudeffekter vid exponering för hydrauloljor – Rapport av fas 1 och 2 i FUD-projektet Hydraulvätskors hudirriterande effekter Klicka här
2007 Per Olof Arnäs Heterogeneous Goods in Transportation Systems – A study on the uses of an object-oriented approach (doktorsavhandling) Klicka här
2006 Ella Truman Utvärdering av alkolås Klicka här
2005 TRB Sverige AB Teknikskifte Euro IV och Euro V Klicka här
2004 Klas Eliasson, Reza Hosseinpour Möjligheter med mobil datakommunikation i åkeribranschen Klicka här
1998 Aspen Petroleum, TRB Miljö Försök med etanol i diesel “Diesohol” Klicka här
1997 TRB Miljö, Svenska Ecobränsle, ICA Handlarna, Statoil, OK. Agro Oil Emissionsmätningar diesel Mk1 Rapsmetylester Klicka här
1997 TRB Miljö, Miljösekretariatet Göteborgs Stad Inköpsgiude för miljöanpassade lastbilsdäck Klicka här
1997 SÅ, TRB, BTL Miljövadudeklaration Fordon MDF-97 Klicka här
1996 Kommunalförbundet Kväveoxid vid GLC Klicka här
1996 TRB, GLC, Miljösekretariatet Göteborgs Stad, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län Miljö- och funktionstest av däck utan högaromatiska oljor i slitbanan Klicka här
1995 GLC, TRB, Miljöskretariatet Göteborgs Stad Jämförande prov syntetiska och mineraloljebaserade motoroljor Klicka här
1994 Volvo Car Corporation, TRB Miljö Lubricity tests: Diesel fuels – environmental class 1 Klicka här
1994 Volvo personvagnar, TRB Provningar av smörjegenskaper: Dieselbränslen – Miljöklass 1 Klicka här
1992 Volvo Car Corporation, TRB Miljö Lubricity tests: Diesel fuels – environmental class 1 Klicka här
1992 Volvo personvagnar, TRB Provningar av smörjegenskaper: Dieselbränslen – Miljöklass 2 Klicka här