Navigate / search

SMS-tanka på TRB:s tankstationer

BAKGRUND

Genom SMS-tankning på TRB:s stationsnät kan vi erbjuda en smidig tankning för dig som kund, samtidigt som skyddet mot kortskimming ökar. Nedan framgår information om hur SMS-tankning fungerar samt förutsättningar för att starta upp SMS-tankning.

sms-tanka2

 

 • MED VILKA TANKKORT KAN  MAN SMS-TANKA?

För att kunna SMS-tanka behöver du vara kund hos ett av TRB-företagen med ett tankkort utfärdat till dig. SMS-tankning kan normalt aktiveras på alla nya och befintliga TRB-tankkort, vilket görs genom att du kontaktar det lokala TRB-företaget som ställt ut ditt tankkort. Aktuellt TRB-företag framgår av information på ditt fysiska tankkort. Saknar du kontaktuppgifter till respektive TRB-företag framgår det även via www.trb.se/tankkort.

Vid aktivering av SMS-tankning kopplas ditt unika mobilnummer till ditt TRB-tankkort, vilket innebär att ett mobilnummer kan kopplas till ett fysiskt tankkort. För närvarande behöver det fysiska TRB-tankkortet initialt dras en gång i kortläsare innan du kan använda SMS-tankning. Vid tillfället för SMS-tankning måste aktuell mobiltelefon ha fungerande kommunikation.

Tänk på att meddela ditt TRB-företag vid ändring av mobilnummer som kopplats till ditt TRB-tankkort.

 

 • PÅ VILKA TANKSTATIONER KAN MAN SMS-TANKA?

SMS-tankning fungerar på den absoluta merparten av TRB:s egna tankstationer, dock ej på SÅIFA-stationer. TRB:s tankstationer hittas via www.trb.se/tankstationer.

 

 • HUR SMS-TANKAR MAN?

För tankkort som aktiverats är SMS-tankning mycket enkelt – ett SMS ersätter dragning av det fysiska tankkortet i kortläsaren. Vid SMS-tankning skickar du ett SMS från det mobilnummer som kopplats till ditt tankkort enligt följande:

 1. SMS:a TANKA mellanslag ID till nr 72080.
  ID är ett unikt nr som står i displayen på respektive tankstation.

  ex-smstankning
 2. Fortsätt likt vanlig tankning med att ange din PIN-kod på tankstationens tangentbord
  d%c3%b6lj-pin-kod-(inkl.-text)

  Obs! Dölj ALLTID din PIN-kod vid inmatning, även när ingen person syns i närheten.

 

 • VAD HÄNDER VID EVENTUELLT PROBLEM VID SMS-TANKNING?

Kontrollera först att aktuell mobiltelefon har fungerande kommunikation och att det SMS du skickat verkligen gått iväg från mobiltelefonen. När ditt SMS:et har mottagits görs ett antal kontroller. Vid eventuella fel på det skickade SMS:et kommer du inom ett antal sekunder att få ett instruerande svars-SMS. Ta del av detta SMS. Vid minsta tveksamhet kontaktar du ditt lokala TRB-företag.

 

 • FINNS DET NÅGRA UTSKRIFTSVÄNLIGA INSTRUKTIONER FÖR SMS-TANKNING?

Vi har tagit fram ett par olika instruktioner kring SMS-tankning. Anledning att det är flera olika är att vi erbjuder även möjligheter till bränsleuppföljning (även kallat två-kort-system) via tankkortet. Ta del av respektive instruktion nedan:

 1. SMS-tankning (standard)
 2. SMS-tankning + bilkort
 3. SMS-tankning + bilkod