Navigate / search

TRB-konferens ”Biodrivmedel & alternativa drivmedel” 2017-11-29

Den 29 november 2017 anordnade TRB Sverige en konferensdag på Skytteholm (Ekerö) på temat ”Biodrivmedel & Alternativa drivmedel”.

1. 2017-11-29 Publik TRB-konferens

De ca 100 deltagarna kom från ett stort antal olika organisationer – transportörer/-säljare, drivmedelsleverantörer/-aktörer, transportköpare, fordonsleverantörer och övriga organisationer. Syftet med konferensen var att ge deltagarna en god bild av nuläge och framtid för biodrivmedel/alternativa drivmedel för tung trafik. Förhoppningen med konferensen var att bidra till att fler gör mer, i omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta.

I inledningen av konferensen tydliggjorde föredragshållaren Tomas Ekbom från Svebio den bistra sanningen kring effekter av klimatpåverkan och vikten av biodrivmedel/alternativa drivmedel. Marianne Petersson och Ulf Jonsson från Energimyndigheten presenterade hur utvecklingen sett ut inom hållbara drivmedel till och med 2016 samt vad som är på gång från myndigheter och vilka styrmedel som är på gång.

Först ut bland drivmedelsaktörerna var Helene Samuelsson som berättade om Preems syn på hållbara råvaror, möjligheter med skogsråvara och vikten av fokus på klimateffektiva drivmedel. Carl Nyberg presenterade Nestes väg till förnybara drivmedel såsom den förnybara dieselns roll både för låg- och höginblandning.

Björn Fredriksson Möller från Eon belyste förnybar el och fordonsgas som en viktig pusselbit för att uppnå fossiloberoende. Möjligheterna med bränslecell och vätgas gick Erik Wiberg från Vätgas Sverige igenom, inklusive nuvarande och kommande tillämpningar.

4. 2017-11-29 Utställning TRB-konferens

Jan Strandhede från Volvo Lastvagnar berättade om deras syn på dagens mest lovande drivmedel för tung trafik, där ibland Volvos lansering av LNG-fordon. Om Scanias syn på hållbara transporter berättade Johan Améen, samt Scanias breda produktportfölj inom alternativa drivmedel – här och nu. Nyfikenhet fanns hos publiken kring när ellastbilar kommer att finnas tillgängliga. Carl-Magnus Norden på Silent Mobility informerade dels om Teslas planer på ellastbil, men han delgav även vad holländska tillverkaren Emoss redan idag kan erbjuda på området.

Efter fått ta del av vad drivmedels- och fordonsleverantörer har att erbjuda, fick vi höra goda exempel från transportköpare och transportör. Thomas Briggman från IKEA SBF North Europe berättade om hur kravställning och drivmedelsval är en del av IKEA:s hållbarhetsmål. Markus Sundström från Sundfrakt visade hur de utmanar marknaden med att erbjuda guld-, silver- och bronspaket där transportköparen själv kan välja hur klimatsmart transport man vill köpa.

Mot slutet på dagens hölls en paneldiskussion/frågestund där Perstorp (Lars Lind), Gasum (Magnus Olsson), Neste (Carl Nyberg), Preem (Susanne Håkans) och SEKAB (Sofia Winternell) deltog. Bland mycket annat gav panelen tydliga besked att transportörer och köpare bör fokusera på klimatnytta framför enstaka teknik vid val och kravställning.

2. 2017-11-29 Paneldiskussion TRB-konferens

Petri Ekorre från Q3 presenterade Q3-verktygen inklusive ny stjärnmärkning av transporter och transportörer. SÅ Klimat Calc, ett annat verktyg kopplat till klimatsmarta transporter, presenterades av Ingemar Resare från Sveriges Åkeriföretag.

I samband med konferensen gavs alla föredragshållare ett intyg om klimatkompensation genom projektet Gyapa, via Tricorona Climate Partner. Genom projektet Gyapa får familjer i Ghana tillgång till energieffektiva och isolerade spisar. Dessa spisar reducerar bränslemängden och de farliga utsläppen, vilket gynnar klimatet, lokalinvånarna och miljön.

Vi på TRB summerar en mycket intressant konferensdag med stort intresse och god respons från deltagare. Utifrån ett stort antal föredragshållare med mycket bra presentationer ser vi att lösningarna är många, vilket vittnar om goda möjligheter att klara omställningen mot fossiloberoende fordonsflotta 2030!

PROGRAM
2017-11-29 Program TRB-konferens Biodrivmedel och alternativa drivmedel

FOTO/-ALBUM
Fotoalbum från TRB-konferens 2017-11-29