Adblue

Bakgrund

Vid förbränning av drivmedel i fordon uppstår ett antal olika typer av luftutsläpp, däribland kväveoxider. Under ca 20 års tid har utsläppskraven kontinuerligt ökat på fordon. På tunga fordon, och numera även personbil, används benämningen euroklass. Från och med framför allt euroklass 6 på lastbil har så kallad SCR-teknik införts för att klara de höga utsläppskraven. SCR är en förkortning på Selective Catalytic Reduction. En del i SCR-tekniken att tillföra AdBlue, en färglös och är giftfri vätska.

AdBlue sprutas in från AdBlue-tanken i avgassystemet, som sitter innan SCR-katalysatorn men efter förbränningsmotorn. När AdBlue värms upp i avgaserna omvandlas produkten till ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2). När kväveoxiden (NOx) från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga NOx-molekylerna till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

FORDON
AdBlue tankas i separat behållare på fordonet. Endast fordon med AdBlue ska/kan tanka AdBlue.

TILLGÄNGLIGET
AdBlue finns idag på ett stort antal tankstationer runt om i Sverige. Inom TRB-stationsnät erbjuds AdBlue på ca hälften av tankstationerna – Sök TRB-tankstationer med AdBlue via vår stationsförteckning…

TANKKORT
För att ansöka om tankkort till TRB-stationsnät läs mer här…

Rulla till toppen