Navigate / search

SAVE THE DATE – BIODRIVMEDELSDAGEN

Välkommen till TRBs Biodrivmedelsdag den 27 maj 2020 med fokus på bland annat el, ED95, flytande biogas och mycket mera. Observera att denna dag riktar sig till samtliga intresserade inom delägarföretagen. Bjud med personal, åkare och/eller kunder till et anmärkningsvärt generöst självkostnadspris. Vi har möjlighet att fylla upp ett rejält konferensrum och det kommer att vara flera intressanta talare på programmet. 

Skriv in datumet  i din kalender så ses vi på Johannesbergs Slott i Gottröra.

I samband med biodrivmedelsdagen kommer vi även att hålla en konferens  för TRBs  miljöchefsgrupp den 26 maj samt en konferens för TRBs drivmedelsgrupp den 28 maj, så för er som kommer att delta på dessa boka även in anslutande datum i era kalendrar. 

Anmälan till konferens kommer att ske på vår hemsida, www.trb.se

Länk till anmälan och ett program för dagen kommer att skickas ut när det närmar sig.

Kompensation för ökade drivmedelskostnader

Som ett led i att öka användningen av biodrivmedel har regeringen infört en ny lagstiftning som kallas reduktionsplikt. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer kommer att behöva minska växthusgasutsläppen från all bensin och diesel som säljs på svensk marknad med 40% till 2030. Reduktionsplikten som trädde i kraft 1 juli 2018 säger att reduktionen av fossilt co2-utsläpp ska öka från år till år, vilket innebär ytterligare ökning av inblandning av förnybara produkter i all diesel och bensin som säljs på svensk marknad.

För diesel ser de beslutade reduktionsnivåerna ut enligt nedan;

 • 2018 – 19,3% reduktion av det fossila co2-utsläppet
 • 2019 – 20 %
 • 2020 – 21 %

När det gäller diesel kommer det initialt handla främst om att blanda i RME och HVO i diesel för att uppnå reduktionen. För att uppnå en co2-reduktion på dessa nivåer kommer man att behöva blanda 25-45% RME och HVO i den fossila dieseln, beroende på hur stort fossilt co2-reduktion RME och HVO har.

Reduktionsplikten har ökat efterfrågan på biodrivmedel och då främst på biodrivmedel med hög klimatnytta (co2-reduktion). Detta har i sin tur lett till att priserna på diesel ökat ytterligare, särskilt efter 1/1-2020. Priset på ren HVO, så kallad HVO100, har ökat än mer.

Vi ser dessutom ett ökat behov av biodrivmedel inom hela Europa, och då främst HVO. Nedan redovisas ett urval av förändringar i närliggande tid. Dessa förändringar påverkar naturligtvis tillgången på biodrivmedel med hög klimatprestanda.

Förändringar 2020;

 • Tyskland ska gå från att blanda 4% (volym) till 10%
 • Norge från 12% (volym) till 20%
 • Finland från 19% (energi) till 20%
 • Danmark från 5,75% (energi) till 7,6%
 • Nederländerna 16% (osäker på från vilken nivå)
 • UK 10% (osäker på från vilken nivå)
 • Irland 10% (osäker på från vilken nivå)

Värt att tillägga är att bara tyska diesel-marknaden är 10 gånger så stor som svenska.

Höginblandade drivmedel såsom HVO100, RME100 och ED95 är fortfarande skattesubventionerade på svensk marknad fram till 2020-12-31. Dessa volymer kommer inte att räknas med i reduktionsplikten.

Reduktionsplikten och priserna på rena biodrivmedel påverkar samtliga transporter som utförs av oss inom TRB-gruppen.

Då detta är ett statligt beslut som ligger utanför vår påverkan kommer detta att innebära att flera av TRB delägare från och med 2020-01-01 behöver kompensera sig för hela den prisökning som kommer i samband med den nya lagstiftningen.  

Den totala påverkan på ert pris kommer ni inom kort att få information om från det TRB-företag som du anlitar.

BDX blir ny delägare i TRB

Under torsdagen den 19 december offentliggjordes att BDX, officiellt BDX Företagen AB, har trätt in som ny delägare i TRB Sverige AB. TRBs delägarföretag hade ett ägarmöte på torsdagsförmiddagen där en enig ägargrupp valde att godkänna BDX som ny aktieägare i bolaget.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 275 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1700 anställda med totalt 1500 fordon.

I BDX-koncernen ingår moderbolaget BDX Företagen AB samt dotterbolagen BDX Miljö AB, Nema AB, Spånga Distribution AB, Däckproffset i Luleå och Gällivare, Svalget Återvinning AB och TräTrans AB. 

För att möta kundernas krav på ett väl sammanhållet utbud av tjänster och produkter har BDX valt att verka i två divisioner; Entreprenad samt Logistik&Industri. För att tillfredsställa behovet av närhet till kund och specialkompetens finns det inom divisionerna specialiserade Affärsområden, Marknadsområden och Affärsenheter. BDX ambition är att alltid lösa kundens uppdrag kostnadseffektivt, säkert och tryggt, oavsett uppdragets storlek och omfattning.

”Vi kommer att ha god nytta i vår verksamhet, liksom att vi tror oss kunna tillföra en hel del, genom ett delägarskap i TRB, säger Fredrik Persson, VD BDX Företagen AB.” 

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av ett tiotal större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag ca 10 miljarder kronor och förfogar över ca 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

Tillkommande delägarföretaget BDX innebär även att TRB’s tankstationsnät kommer att få en än bättre geografisk täckning över landet. Detta är viktigt för att gruppens fordon ska ha god tillgång att tanka klimatsmarta drivmedel.

”Vi är glada att TRB-gruppen fortsätter att växa, nu genom att BDX tillträder som ny delägare i gruppen. Det stärker naturligtvis gruppen och vi vet att vi tillsammans kommer att göra skillnad och skapa värden för gruppens delägare och dess kunder, säger Fredrik Landegren VD TRB.”

BDX blir ny delägare i TRB Sverige AB

TRB-rekommendation RME100-användning i fordon uppdaterad

Nu har vi uppdaterat vårt dokument ”TRB-rekommendation för RME-användning i fordon”. Dokumentet togs fram i början av år 2014 i syfte att utgöra ett stöd vid beslut om användning av RME100 som fordonsdrivmedel. Vår förhoppning är att dokumentet ska bidra till att fler vågar satsa på RME100 som ett av flera alternativ för omställning till mer klimatsmarta transporter. Vi vill samtidigt som vi vill upplysa om några viktiga åtgärder, både för  nya och befintliga fordon, vid 100% RME-drift.

Uppdateringen har initierats av bl.a. följande:

 • Uppdaterade produktblad
 • Uppdaterade krav på drivmedel från olika drivmedelsleverantörer

Likt tidigare version nås dokumentet via TRB:s hemsida under menyn ”Drivmedelsnät” alternativ via direktlänken https://trb.se/rme100

Omställningen är här

Nu börjar våra delägare ställa om tjänstebilsflottan till fossilfritt. Ett av Forias miljömål är att minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan. Nu är första elbilen i Forias tjänstebilsflotta här! 

Ett steg närmare Forias mål, visst är den fin?

Foria första elbil i tjänstebilsflottan

Per Bondemark ny VD för MaserFrakt AB

Per Bondemark ny VD för MaserFrakt AB

Arne Helmersson slutar vid årsskiftet som VD för MaserFrakt efter 25 framgångsrika år i olika roller inom bolaget.  Ny VD blir Per Bondemark, 57 år från Falun. Bondemark kommer närmast från SSAB där han under 20 år verkat i olika roller. Idag är han inköpschef för koncernen. Han har tidigare som logistikchef samt platschef för SSABs anläggningar i Borlänge och Luleå erfarenhet av att handla upp logistiklösningar.

Styrelsen för MaserFrakt är glada över att kunna knyta Per Bondemark till bolaget som ny VD. “Vi ser Pers erfarenhet av att leda stora organisationer som en tillgång för MaserFrakt. Vi ser med tillförsikt fram mot ett fortsatt starkt och framgångsrikt MaserFrakt under Per Bondemarks ledning”, säger Styrelseordförande Krister Söderstam.

”Det är med glädje men också med stor respekt som jag tar mig an arbetet som VD. MaserFrakt är ett välkänt och respekterat varumärke och jag hoppas att jag med min bakgrund ska kunna bidra till MaserFrakts fortsatta resa. Branschen står inför en rad utmaningar, men för de som ligger i framkant tror jag att det finns goda möjligheter att skapa lönsam tillväxt”, säger tillträdande VDn Per
Bondemark.

TRB blir partners i TRIPLE F

Omställning till ett fossilfritt gods- och transportsystem

Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Här ska aktörsövergripande samverkan hända! Vi får möjlighet till kunskapsuppbyggnad som bidrar till att minska godstransporternas CO2-utsläpp enligt uppsatta mål.

Som partner förväntas vi vara med och bidra aktivt i dialogen kring omställningen och hur vi för Sverige på bästa sätt når målen.

Läs mer om Triple F och pågående projekt på deras hemsida här. Eller kontakta oss på TRB för mer information.

Tack för din medverkan på Biodrivmedelsdagen 2019

Biodrivmedelsdagen 2019 hölls på den vackra konferensanläggningen Nääs Fabriker med våren i antågande utanför.

Dagen inleddes med en föreläsning av Tomas Ekbom från SVEBIO som berättade om den tragiska utvecklingen av klimatet i värden. Han visade oss filmer om hur en tsunami som var 90 meter hög träffar Grönland, bränder i olika delar av världen och andra naturkatastrofer som följd av hur vi människor har påverkat klimatet genom våra koldioxidutsläpp.