Navigate / search

Miljöchefer på äventyr!

Den 10-11 maj 2017 träffades TRB-gruppens miljö- och kvalitetschefer för att utbyta kunskap och erfarenheter. Konferensen inleddes i TRB-delägaren GLC:s nya lokaler i Angered. Här fick deltagarna en inblick i GLC:s verksamhet, samt senaste nytt om elvägar, alkolås, m.m.

Därefter fick deltagarna stifta ytterligare bekantskap med eldrift, då Tesla Motors besöktes och Tesla Modell S fick testköras. Därefter gick färden söderut mot Gottskär där RIB-båt väntade för en utmanade tur ut till lilla ön Nidingen.

Efter övernattning hölls konferens ute på Nidingen där TRB-gruppen hade stort erfarenhetsutbyte inom områdena miljö, hållbarhet, kvalitet m.m.

Vi på TRB summerar en äventyrlig och annorlunda konferens tillsammans med alla härliga, engagerade och kunniga miljö- och kvalitetschefer inom TRB-gruppen.

Tack till Er alla och ett särskilt tack till GLC som stod värd för konferensen!

(Foto: Bild 1/Kjell Lun

Miljöchefskonf 2017-05

 

 

 

 

 

Sju av tio mil fossilfria i Östergötland – Alltransport provkör förnybar standarddiesel

TRB-delägaren Alltransport i Östergötland AB provkör just nu en standarddiesel med 70 procent förnybart innehåll. Det innebär att sju av tio mil blir fossilfria samt att de fossila koldioxidutsläppen reduceras med drygt 60 procent.

Bild Mathias Cato nr 1

Preem, Alltransport i Östergötland och TRB Sverige genomför just nu ett testprojekt med en diesel innehållande 70 procent förnybart innehåll. Den förnybara andelen består av 63 procent HVO och 7 procent RME.

Genom att använda en drivmedelsprodukt som uppfyller tekniska specifikationen för standarddiesel fungerar det förnybara drivmedlet i både gamla och nya fordon med befintliga garantier, serviceintervaller samt utan extra tillstånd från fordonstillverkare. Dessutom kan vi använda befintliga cisterner på våra stationer och anläggningar, säger Eva Clintenell, produktspecialist på Preem.

Ytterligare fördel med att använda en standarddiesel är att transporterna blir effektivare, eftersom det inte är fler produkttyper som behöver distribueras. Vilket också innebär mindre koldioxidutsläpp i sig.

Beräkningar under testprojektet visar att de fossila koldioxidutsläppen reduceras med drygt 60 procent genom användandet av den specialanpassade biodrivmedlet.

– Testprojektet visar att Preem redan idag kan tillverka biodrivmedel som uppfyller regeringens krav om reduktionsplikt  för år 2030, dock i liten skala. Utmaningen framöver är att kunna öka tillgången på hållbara råvaror samt produktionskapaciteten, säger Eva Clintenell.

Bland testförarna är reaktionerna positiva.

– Det har gått bra. Känns som det är lite mer drag i motorn, säger Kristian Andersson på Blå Kustens Transporter AB.

Bild Linus Månsson nr 3

– Fordonet orkar lika mycket och förbrukningen är densamma fast nu då med stor andel förnybart, det fungerar bra, säger Linus Månsson på Anläggningstransporter i Norrköping AB.

– Det känns som vanligt, samma prestanda som med fossilt drivmedel, säger Mathias Cato på Magnus Larssons Maskingräv AB.

– Testet i Östergötland är en följd av en bra dialog mellan Preem, TRB och Alltransport. Det ligger helt i linje med våra ambitioner inom TRB-gruppen. Klimatsmarta drivmedel är en central framtidsfråga, säger Fredrik Landegren, VD på TRB Sverige AB.

 

TRB erbjuder ramavtal

Ramavtal

TRB erbjuder delägarföretag och dess verksamhet ett antal olika ramavtal och erbjudande. Bakgrunden till detta är att vi på TRB Sverige vill underlätta för våra delägarföretag att komma igång med olika produkter och tjänster – till en rimlig prisnivå.

Information om  produkter och tjänster som vi ingått ramavtal kring framgår via www.trb.se/ramavtal.

Komplett lista inkl. avtalsdokument tillgängliggörs för TRB:s delägarföretag vi TRB:s intranät.

Kontakta oss på TRB Sverige för mer information kring våra ramavtal.

TRB Sverige ingår samarbete med Tricorona Climate Partner angående klimatkompensation

Klimatkompensation_Tricorona_stor

I TRB-nätverket har vi stort fokus på omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Vi jobbar aktivt med ständigt klimatförbättrande åtgärder i den egna verksamheten, där omställning till mer förnybara och klimatsmarta drivmedel är en viktig del. Vi vill dock gå längre än så. TRB-delägarna kan komplettera sina egna åtgärder genom att erbjuda klimatkompensation på kvarstående klimatpåverkan för de uppdrag man erbjuder. Därav har TRB Sverige ingått samarbetsavtal med Tricorona Climate Partner – ett svenskt företag som hjälper företag och organisationer att ta sitt hållbarhets- och klimatansvar bl.a. genom klimatkompensation.

Detta är resultatet av en arbetsgrupp inom TRB-företagen som under en tid har arbetat för att hitta ett upplägg kring klimatkompensation. Upplägget innebär möjligheter för TRB-delägarna att erbjuda sina transportköpande kunder klimatkompensation för utförda transportuppdrag.

Vi på TRB ser klimatkompensation som ett viktigt komplement till egna klimatförbättringar såsom övergång från fossila till förnybara drivmedel. Genom klimatkompensation sätts en kostnad på klimatutsläppen som skapar en drivkraft för ytterligare egna klimatförbättrande åtgärder.

Läs mer via www.trb.se/klimatkompensation


Vi på TRB erbjuder våra delägarföretag ett antal ramavtal inom olika områden. Läs mer om våra ramavtal via www.trb.se/ramavtal

 

Hjälp! Vad betyder alla uttryck och begrepp?

Fredrik funderar

Tycker du att det förekommer en massa uttryck, begrepp och förkortningar som du inte känner till? Inte så konstigt då det inom biodrivmedelsområdet förekommer mycket av den varan.

Vi på TRB jobbar dagligen med informationsspridning, utbildningar och rådgivning inom drivmedelsområdet. Nu publicerar vi en ordlista med f.n. med närmare 30 olika uttryck för att försöka räta ut en del frågetecken. Vill du förstå mer inom drivmedelsområdet för tung trafik? Klicka in på www.trb.se/ordlista

Hittar du inte svaret där – kontakta oss på TRB så hjälper vi dig på bästa sätt!

info@trb.se
www.trb.se
033 – 10 24 20


 

Ordlista

Elvägs-satsningar på dagens agenda

Elvagar

Vi på TRB Sverige har sedan en längre tid haft en god dialog med RISE Viktoria angående elvägar. Bakgrunden till detta är vår övertygelse om behovet av flera alternativ för att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Fredagen den 20/1-17 höll Martin Gustavsson och Conny Börjesson från RISE Viktoria en mycket givande och intressant presentation exklusivt för TRB-gruppen kring elvägar. Deltagarna fick ta del av nuläget kring elvägar och arbete som pågår för att se över kommande elvägsetableringar.

Tack Martin och Conny för en mycket givande dialog!

 

Relaterade länkar: 

2017-01-21 Presentation Elvägar, RISE Viktoria

 

Välkommen att SMS-tanka hos TRB

sms-tanka2

Genom SMS-tankning på TRB:s stationsnät kan vi erbjuda en smidig tankning för dig som kund, samtidigt som skyddet mot kortskimming ökar. För att kunna SMS-tanka behöver du vara eller bli kund hos ett av TRB-företagen med ett tankkort utfärdat till dig. SMS-tankning kan normalt aktiveras på alla nya och befintliga TRB-tankkort, vilket görs genom att du kontaktar det lokala TRB-företaget som ställt ut ditt tankkort.

Vid aktivering av SMS-tankning kopplas ditt/förarens unika mobilnr till aktuellt TRB-tankkort, vilket innebär att ett mobilnr kan kopplas till ett fysiskt tankkort.

SMS-tankning är under uppbyggnad men fungerar f.n. på den absoluta merparten av TRB:s egna tankstationer – mer info ges av ditt lokala TRB-företag.

SMS-tankning är busenkelt!

Följ bara info på bild/dekal ovan! Läs gärna mer via www.trb.se/smstanka

Välkommen att aktivera SMS-tankning via ditt lokala TRB-företag!

Dölj ALLTID din PIN-kod!

Drivmedel, miljö och säkerhet är fokus för oss på TRB!

d%c3%b6lj-pin-kod-(inkl.-text)

En del av säkerhetsarbetet är att förhindra stöld av drivmedel, där kortskimming sedan länge är ett utbrett problem inom betal- och tankkort. Vi jobbar med många åtgärder för förhindra detta, men även som kortinnehavare kan man försvåra betydligt för stöld.

Din unika PIN-kod på ditt kort är en av nyckeluppgifterna för att kortskimming ska kunna inträffa. Tänk därför på att:

ALLTID dölja din PIN-kod, även när ingen är i närheten. 

Välkommen att tanka klimatsmart på TRB:s tankstationer!

”Din guide till rätt tapp 2.0” – Sv. Åkeritidning nr 1, 2017

Artikel "Din guide till rätt tapp 2.0" i Svensk Åkeritidnings nr 1 2017

Ta gärna del av artikeln ”Din guide till rätt tapp 2.0.” i Svensk Åkeritidnings nr 1 2017 där TRB medverkat. Här behandlas följande drivmedel för tung trafik:

  • Högre inblandning i diesel
  • HVO100
  • ED95/Etanol
  • RME100 inkl. tyngre alkoholer
  • Fordonsgas/Biogas
  • El/elhybrid

Utdrag ur artikeln…
”Hur kommer då framtiden se ut kring biodrivmedel för tung trafik? Det enda vi egentligen vet är att det kommer se annorlunda ut än idag. Svensk åkerinäring har goda möjligheter att genom aktiva drivmedels- och fordonsval visa att man inte bara är en del problemet utan en mycket viktig del av lösningen!”

Läs hela artikeln som PDF-fil via länk här… alternativt kontakta Sveriges Åkeritidning för beställning av pappersversion eller e-tidning i fullversion.