Intresse-

organisationer

Vi på TRB Sverige är engagerade/medlemmar inom ett antal områden och vi söker gärna samarbete med andra aktörer.
TRB Sverige är därav engagerade i nedan angivna intresseorganisationer:

2030-sekreatiatet ska säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Sekretariatet etableras av tankesmedjan Fores, med aktörer inom fordon, drivmedel och beteende som aktörer.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

Miljöfordon Sverige är en förening som samlar alla intresserade av bilar och en bättre miljö till diskussion kring ett och samma bord. Detta leder fram till konkreta projekt som driver på för en mer hållbar utveckling.

NTM, Nätverket för Transporter och Miljön, är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas.

Svenskt Näringsliv företräder drygt 54 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Triple F är en nationell kraftsamling där Sveriges mest framstående experter kan arbeta gemensamt mot målet om fossilfria transporter.

Svebio, med cirka 300 medlemsföretag och ett hundratal enskilda medlemmar har som vision att vara den ledande företrädaren och ett internationellt föredöme för att utveckla bioenergi i ett hållbart samhälle.

VärmlandsMetanol AB ska mellan Uddeholm och Hagfors uppföra världens första kommersiella förgasningsanläggning för produktion av metanol (träsprit) av skogsråvara.

Sveriges Åkeriföretag (SÅ) är åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. TRB är medlem i och samverkar med SÅ inom ett antal områden såsom emissionsberäkningar, YKB-utbildning.

Rulla till toppen