HÅLLBAR

FRAMTID

HÅLLBAR

FRAMTID

HÅLLBARHET

TRB är en föregångare inom hållbar transport, med starka insatser inom miljöskydd och trafiksäkerhet. Vår vision är att skapa en hållbar framtid för transportindustrin genom att främja ansvarsfulla beteenden, skydda miljön och maximera trafiksäkerheten.

MILJÖ

TRB har varit en förebild inom miljöarbete sedan tidigt 90-tal. Genom åren har vi fokuserat på att minimera drivmedelsförbrukning och att främja användning av miljöanpassade däck, allt i syfte att minska den skadliga påverkan på vår planet. Vår engagerade personal har spenderat otaliga timmar på att utvärdera olika drivmedel och undersöka hur vi kan förbättra deras smörjegenskaper. Resultaten från dessa utvärderingar har gett oss en djupare förståelse för vilka drivmedel som är mest skonsamma mot miljön.

Vi har också utvecklat användbara dokument och verktyg som är avsedda att påverka andra att verka för en mer hållbar utveckling. Några exempel på detta inkluderar en rekommenderad lista för miljöanpassade däck för tunga fordon och en mall för miljödeklaration av fordon. Genom att göra dessa resurser tillgängliga hoppas vi kunna inspirera andra att följa vårt exempel.

Utöver detta har vi ett nära samarbete med forskningsinstitutioner, exempelvis Chalmers Tekniska Högskola och Umeå universitet. Genom att stötta deras forskning bidrar vi till framtagandet av nya, innovativa lösningar inom miljöområdet.

TRB:s delägarföretag är också djupt engagerade i miljöarbete. De optimerar sina transportprocesser, utbildar sina förare i sparsam körning, och inför bränslebesparande åtgärder i hela verksamheten.

beteende

Alla TRB:s delägarföretag är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001, två internationellt erkända standarder för miljö- och kvalitetsledning. Detta vittnar om företagens åtagande att minimera sin miljöpåverkan och att leverera högkvalitativa tjänster.

Våra delägarföretag har också gedigen kompetens inom arbetsmiljöområdet. Tillsammans bildar de miljöcheferna ett starkt nätverk som TRB Sverige koordinerar. Genom detta nätverk har vi möjlighet att diskutera och samarbeta kring frågor relaterade till drivmedel, miljö och arbetsmiljö. Vi tror starkt på att transparens och kunskapsdelning är nyckeln till framsteg.

Trafiksäkerhet

På TRB är vi övertygade om att det finns mycket att vinna på en standardisering även av trafiksäkerhetsarbetet. Vi har tagit initiativ till ett samarbete med bland andra delägaren Alltransport, Trafikverket och SP för att skapa en ISO-standard för trafiksäkerhetsarbete. Genom detta samarbete strävar vi efter att formulera standardiserade rutiner för trafiksäkerhetsarbete, vilket kommer att öppna nya möjligheter för transportföretagen att optimera sitt ledningsarbete och maximera trafiksäkerheten.

Vid sidan av detta har vi påbörjat utvärdering av ISA-system (Intelligent Speed Adaptation), med stort intresse från transportsektorn. Vi driver ett projekt tillsammans med Trafikverket som syftar till att kartlägga de olika systemen på marknaden med avseende på funktion och kvalitet. Resultaten kommer att ge oss en djupare insikt i vilka ISA-system som erbjuder bästa kvalitet och funktionalitet.

Alkolås är en annan viktig del av vårt trafiksäkerhetsarbete. Vi har, i samarbete med Alltransport, utvärderat olika alkolås på marknaden och publicerat våra rekommendationer online. Genom att införa alkolås i fordon bidrar vi till att förebygga rattfylleri och öka trafiksäkerheten. Vi följer noga utvecklingen av EU-standarder för alkolås och hänvisar till MHFs produktomdömen när vi rekommenderar vilka alkolås som bör användas inom transportsektorn.

Rulla till toppen