HÅLLBAR

FRAMTID

HÅLLBAR

FRAMTID

HÅLLBARHET

TRB är en föregångare inom hållbar transport, med starka insatser inom miljöskydd och trafiksäkerhet. Vår vision är att skapa en hållbar framtid för transportindustrin genom att främja ansvarsfulla beteenden, skydda miljön och maximera trafiksäkerheten.

MILJÖ

TRB har varit en förebild inom miljöarbete sedan tidigt 90-tal. Genom åren har vi fokuserat på att minimera drivmedelsförbrukning och att främja användning av miljöanpassade däck, allt i syfte att minska den skadliga påverkan på vår planet. Vår engagerade personal har spenderat otaliga timmar på att utvärdera olika drivmedel och undersöka hur vi kan förbättra deras smörjegenskaper. Resultaten från dessa utvärderingar har gett oss en djupare förståelse för vilka drivmedel som är mest skonsamma mot miljön.

Vi har också utvecklat användbara dokument och verktyg som är avsedda att påverka andra att verka för en mer hållbar utveckling. Några exempel på detta inkluderar en rekommenderad lista för miljöanpassade däck för tunga fordon och en mall för miljödeklaration av fordon. Genom att göra dessa resurser tillgängliga hoppas vi kunna inspirera andra att följa vårt exempel.

Utöver detta har vi ett nära samarbete med forskningsinstitutioner, exempelvis Chalmers Tekniska Högskola och Umeå universitet. Genom att stötta deras forskning bidrar vi till framtagandet av nya, innovativa lösningar inom miljöområdet.

TRB:s delägarföretag är också djupt engagerade i miljöarbete. De optimerar sina transportprocesser, utbildar sina förare i sparsam körning, och inför bränslebesparande åtgärder i hela verksamheten.

beteende

De flesta av TRB:s delägarföretag är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001, två internationellt erkända standarder för miljö- och kvalitetsledning. Detta vittnar om företagens åtagande att minimera sin miljöpåverkan och att leverera högkvalitativa tjänster.

Våra delägarföretag har också gedigen kompetens inom arbetsmiljöområdet. Tillsammans bildar de hållbarhetsansvariga ett starkt nätverk som TRB Sverige koordinerar. Genom detta nätverk har vi möjlighet att diskutera och samarbeta kring frågor relaterade till drivmedel, miljö och arbetsmiljö. Vi tror starkt på att transparens och kunskapsdelning är nyckeln till framsteg.

Trafiksäkerhet

Under Trafikverkets ledning har 33 myndigheter och aktörer angett vad de själva avser att göra under de närmaste fyra åren för att bidra till en säker vägtrafik. Arbetet har resulterat i en Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025 och TRB är en av deltagande aktörer. Aktionsplanen innehåller sammanlagt 250 åtgärder som vi tillsammans med de andra deltagande myndigheterna och aktörerna avser att genomföra under perioden. TRB deltar i aktionsplanen med tre åtgärder.

  • TRB planerar att på en av sina konferenser under perioden bjuda in SÅ för att tillsammans med en eller flera delägare fördjupa kunskapen i Fair Transport hos övriga delägare.
  • TRB kommer verka för att organisera en gemensam säkerhetsdag per år för delägarna. Säkerhetsdagen kommer att vara inriktad mot trafiksäkerhet på väg med fokus på bl.a. hastighetsefterlevnad, nykter trafik och en säker arbetsmiljö. 
  • TRB verkar för att våra medlemmar ska kunna redovisa hastighetsefterlevnad i utförda transporter, genom att bidra till ökad kunskap såsom Isa-system och sprida goda exempel

Styrkan med aktionsplanen är att deltagande myndigheter och aktörer pekar på vad vi själva vill och kan bidra med de närmaste åren. Planen är ett viktigt skyltfönster för det svenska trafiksäkerhetsarbetet och den möjliggör för olika aktörer att hitta kopplingar mellan sin egen verksamhet och andras. 

Denna aktionsplan är den andra i sitt slag sedan regeringen år 2016 beslutade om Nystart för Nollvisionen och samtidigt gav Trafikverket i uppdrag att leda samverkan av trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken. Trafikverket är avsändare av aktionsplanen och ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser. Varje myndighet och aktör ansvarar för genomförandet av sina egna åtgärder. 

Aktionsplanen hittar ni här

Rulla till toppen