tankar FöR

Framtiden

Välkommen till TRB Sverige AB, en dynamisk aktör inom transport- och logistikbranschen. Drivna av vår vision ”Tankar för framtiden”, är vi engagerade i att forma en mer hållbar framtid inom transportsektorn. Vi är verkar inom fyra huvudområden – Drivmedel, Hållbarhet, Klimatprotokoll och Tankstationer. Vår roll inom dessa områden är att aktivt bidra till omställningen mot mer miljö- och klimatsmarta transporter.

drivmedel

TRB Sverige AB, en stark aktör inom transport- och logistikbranschen, ägs av tio framstående företag över hela Sverige. Dessa företag genererar en imponerande total omsättning på över 11 miljarder kronor och kontrollerar en betydande fordonspark med cirka 5 000 fordon och arbetsmaskiner. Med ett fokus på att erbjuda ett urval av förnybara drivmedel, agerar vi i en övergång mot mer miljö- och klimatsmarta transporter.

hållbarhet

Vårt arbete är drivet av vår starka koppling till transportbranschen och vår engagemang i miljö- och trafiksäkerhetsfrågor. Sedan 1990-talet har vi varit involverade i flera projekt som syftar till att minska miljöpåverkan och förbättra trafiksäkerheten på våra vägar. Denna hållbarhetsinriktning återspeglas i vårt aktiva deltagande i forskning och utveckling, särskilt när det gäller miljöanpassade drivmedel och trafiksäkerhet.

klimatprotokoll

Som ett uttryck för vår vision ”Tankar för framtiden” har vi skapat TRB Klimatprotokoll. Denna innovativa plattform, tillgänglig via trbklimatprotokoll.se, representerar vårt starka åtagande för att minska klimatpåverkan och stödja den övergripande övergången till mer hållbara transportalternativ. Klimatprotokollet utgör ett kraftfullt verktyg för att guida och stödja våra delägare, och andra aktörer på marknaden, i denna kritiska övergång.

Tankstationer

En annan central del av vår verksamhet är driften av mer än 100 drivmedelsanläggningar runt om i landet. Dessa anläggningar är inte bara bränslestationer – de är fysiska uttryck för vår strävan att göra förnybara bränslen tillgängliga och attraktiva för transportsektorn. Genom att öka tillgängligheten av förnybara bränslenalternativ, spelar vi en aktiv roll i omställningen till mer miljö- och klimatsmarta transporter.

Vi bjuder in er att bli en del av vår resa mot en hållbarare framtid. Välkommen till TRB Sverige!

Rulla till toppen