räkna med

FRAMTIDen

Klimatkalkyl – SÅ Klimat Calc

TRB Sverige inklusive våra delägare använder kontinuerligt webbverktyget SÅ Klimat Calc ett verktyg / klimatkalkyl för redovisning av miljö- och klimatpåverkan från transportuppdrag m.m. Användandet av SÅ Klimat Calc avser att stärka klimatsmarta transporter – Idag och i framtiden!

Programmet redovisar klimatutsläpp från maskiner och lastbilar. Det ger dig även en bild över hur mycket förnyelsebart drivmedel du kör på. Som stöd innehåller verktyget en drivmedelsdatabas utifrån vad som erbjuds på svensk marknad idag.

Verktyget riktar sig till alla med behov av miljöredovisning – transportörer, transportköpare m.fl. Genom smarta funktioner som olika kontotyper/roller, delning av information mellan olika användare, möjligheter att kopiera rapporter m.m. erbjuder verktyget en effektiv hantering för alla parter.

Verktyget samägs, drivs och vidareutvecklas genom ett samarbete mellan TRB Sverige och Sveriges Åkeriföretag. TRB-gruppen har under många år jobbat med miljöredovisningar och klimatberäkningar på de uppdrag man utför till transportköpande kunder. SÅ Klimat Calc är en fortsättning på detta arbete som vill effektivisera miljöredovisningen, minska antalet förekommande varianter samtidigt som kvaliteten på redovisningarna kontinuerligt förbättras.

Läs mer på länken nedan inkl. erbjudande om fri testperiod

Rulla till toppen