Navigate / search

 • address

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs

  Miljö

  Vi bedriver kunskapsbaserat miljöarbete sedan drygt 20 år.
  Läs mer

 • advertising

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar och driver på för ökad säkerhet.
  Läs mer

 • archives

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta tankstation i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

Foria och elbussen!

Foria lanserar en ny stjärna i Foriafamiljen som dessutom är Sveriges första eldrivna filmbuss för rörinspektion.

TRB är en del av Trafikverkets aktionsplan säker vägtrafik 2022 – 2025

Under Trafikverkets ledning har 33 myndigheter och aktörer angett vad de själva avser att göra under de närmaste fyra åren för att bidra till en säker vägtrafik. Arbetet har resulterat i en Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025 och TRB är en av deltagande aktörer. Aktionsplanen innehåller sammanlagt 250 åtgärder som vi tillsammans med de andra deltagande myndigheterna och aktörerna avser att genomföra under perioden. TRB deltar i aktionsplanen med tre åtgärder.

 • TRB planerar att på en av sina konferenser under perioden bjuda in SÅ för att tillsammans med en eller flera delägare fördjupa kunskapen i Fair Transport hos övriga delägare.
 • TRB kommer verka för att organisera en gemensam säkerhetsdag per år för delägarna. Säkerhetsdagen kommer att vara inriktad mot trafiksäkerhet på väg med fokus på bl.a. hastighetsefterlevnad, nykter trafik och en säker arbetsmiljö. 
 • TRB verkar för att våra medlemmar ska kunna redovisa hastighetsefterlevnad i utförda transporter, genom att bidra till ökad kunskap såsom Isa-system och sprida goda exempel

Styrkan med aktionsplanen är att deltagande myndigheter och aktörer pekar på vad vi själva vill och kan bidra med de närmaste åren. Planen är ett viktigt skyltfönster för det svenska trafiksäkerhetsarbetet och den möjliggör för olika aktörer att hitta kopplingar mellan sin egen verksamhet och andras. 

Denna aktionsplan är den andra i sitt slag sedan regeringen år 2016 beslutade om Nystart för Nollvisionen och samtidigt gav Trafikverket i uppdrag att leda samverkan av trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken. Trafikverket är avsändare av aktionsplanen och ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser. Varje myndighet och aktör ansvarar för genomförandet av sina egna åtgärder. 

Aktionsplanen hittar ni här

Aktionsplanen visar att det finns ett stort engagemang bland många aktörer, i Nollvisionsarbetet, säger Johan Lindberg, enhetschef för trafiksäkerhet väg samverkan på Trafikverket.

Alltransport i Östergötland AB, Rusta AB och Stadium AB går från ord till handling

Alltransport i Östergötland AB, Rusta AB och Stadium AB inleder ett djupare samarbete för att tillsammans ta sig an morgondagens transportutmaning.
Genom nära partnerskap går vi från ord till handling när vår nya El – lastbil med en totalvikt upp mot 29 ton gör entré på de Östgötska vägarna.
Lastbilen som är den första i regionen i den här storleken drivs på 100% grön el och har en räckvidd upp till 250 km på en laddning.
Fordonet kommer dagligen transportera container från den lokala hamnen ut till både Rusta & Stadiums centrallager.
El-lastbilen gör en co2 besparing på 98,66% jämfört med ett traditionellt dieselfordon och är ett viktigt steg för alla parters miljömålsättning och för emissionsfria transporter.
Fordonet hamnar i gott sällskap då det nu rullar både en Biogasbil och ett traditionellt fordon tankat med HVO, vi har då en uppsättning fordon som motsvarar hur transportmarknaden inom överskådlig tid kommer se ut i Sverige, där ett bränsleslag inte kommer kunna vara hela lösningen för såväl kund som transportör.
Att vi tillsammans får möjligheten att utvärdera teknikerna parallellt och dra lärdom, det kommer ge oss bra underlag för fortsatta klimatsmarta investeringar in i framtiden.