Navigate / search

 • address

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs

  Miljö

  Vi bedriver kunskapsbaserat miljöarbete sedan drygt 20 år.
  Läs mer

 • advertising

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar och driver på för ökad säkerhet.
  Läs mer

 • archives

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta tankstation i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

Nya västliga vindar på TRB

TRB har rekryterat ny hållbarhetsansvarig. Petra Brinkhoff, som närmast kommer från NCC, har börjat på sin nya tjänst under sommaren och kommer att arbeta inom bolaget med hållbarhetsfrågor. Petra kommer från Göteborg och kommer att spendera en del av sin arbetstid på TRBs kontor i Borås.

Petra har arbetat med hållbarhetsfrågor kopplade till mark- och anläggningsfrågor på NCC sedan 2009. Hållbarhetsarbetet var från början inriktat mot sanering av förorenad mark men har under åren utvecklats till att omfatta fler typer av anläggningsentreprenader och därmed ett bredare perspektiv på hållbarhet. Under senare år har Petra varit chef för en grupp med LCA- och hållbarhetsspecialister kombinerat med en roll som hållbarhetsansvarig på ett av Västlänksprojekten i Göteborg. Efter 12 år inom ett av Sveriges största byggföretag och med en grundutbildning inom geologi och en forskarutbildning på Chalmers, inriktad mot hållbarhet och beslutsstöd, besitter Petra en gedigen kunskap och erfarenhet inom hållbarhetsområdet.

”TRB och delägarföretagen har länge haft stort fokus på hållbarhetsarbete och situationen på marknaden kräver att vi arbetar ännu mer med det nu och framåt. Petra kommer att fylla en viktig roll på vår fortsatta hållbarhetsresa och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med henne i TRB” säger Fredrik Landegren VD och drivmedelsansvarig på TRB

Fredrik och Petra är det nya radarparet på TRB Sverige AB

Kontakt;

Petra Brinkhoff

Mobil: +46 (0) 70 – 680 87 27
E-post: petra.brinkhoff@trb.se

Fredrik Landegren

Mobil: +46 (0) 727 – 15 74 04
E-post: fredrik.landegren@trb.se

TRB’s delägarföretag FORIA AB testar eldrift i Nyköping

I ett samarbete med BioDriv Öst och Hedin Bil testar Foria Åkeri transportbilar som drivs med el. I BioDriv Östs projekt Transportutmaningen undanröjs hinder för åkerier att ställa om till fossilfrihet. Foria ser potential i att på sikt ställa om stora delar av distributionen till eldrift.

Det är väldigt roligt att kunna erbjuda företag som Foria möjligheten att testa fordon på el. Alla förnybara alternativ behövs i omställningen om vi ska nå målet om 70 procent minskade utsläpp till 2030 och där är el ett viktigt drivmedel, säger Felix Ek, projektledare på BioDriv Öst.

Under en vecka testar Foria Åkeri emissionsfria transporter i Nyköping. Genom ett samarbete med BioDriv Öst och Hedin Bil får åkeriet möjlighet att testa paketdistribution med eldrift. Med korta transportavstånd och lätta paket är förutsättningarna ideala. Faller testet väl ut kan Foria Åkeri successivt introducera transportbilar som drivs med el för hela paketdistributionen.

Vi behöver använda flera olika tekniker och drivmedel för att ställa om till fossilfrihet. Länge var el inte ett alternativ för våra transporter, men nu ser utbudet av fordon helt annorlunda ut och vi ser över hur vi kan bidra till omställningen till miljövänliga transporter, säger Arto Niemi, driftchef vid Foria Åkeri.

Inom projektet Transportutmaningen samarbetar BioDriv Öst med Hedin Bil kring utlåning av eldrivna lätta lastbilar. Samarbetet är viktigt för att slå hål på de myter som fortfarande finns kring framförallt el- och biogasbilar; som att det inte finns några fordon, att det inte fungerar praktiskt i verksamheten och att det är mycket dyrare att köra på el eller biogas.

Vi på Hedin Bil har ett brett utbud av bilmärken hos oss och vi ser nu hur de allra flesta börjar erbjuda både personbilar och transportbilar i elutförande. Vi ser väldigt positivt på den utvecklingen och vill såklart vara med och sprida kunskap om både fordonsutbud och kostnadsbild, säger Richard Isaksson, Transportbilssäljare på Hedin Bil.

Foria Åkeri blir nu första företag att testa transportbilar på el inom projektet Transportutmaningen och ska via sociala medier under den kommande veckan rapportera hur elbilen fungerar i den dagliga verksamheten.

Från vänster: Richard Isaksson, transportssäljare Hedin Bil, Tove Winiger, kommunikations- och hållbarhetschef Foria, Arto Niemi, driftchef Foria Åkeri, Pontus Eriksson, förare Foria Åkeri och Felix Ek, projektledare BioDriv Öst.

Apptanka gas på Gasum

Nu går det att använda TRBs app, TapNet-tanka, eller TRB-kort på samtliga Gasums tankstationer i Sverige. Surfa in på https://trb.se/tankstationer/ och välj ”stationsägare” -Gasum så har ni lätt att hitta rätt.

Vid tankning med TRB-app eller kort går det att välja olika produkter, LBG100, LNG025, LNG050, LNG075 eller LNG100. Gasum arbetar med så kallad massbalans vilket innebär att Gasum garanterar att den mängd biogas (LBG100) som säljs till kund på station levereras in i systemet.