Alltransport i Östergötland AB, Rusta AB och Stadium AB går från ord till handling

Alltransport i Östergötland AB, Rusta AB och Stadium AB inleder ett djupare samarbete för att tillsammans ta sig an morgondagens transportutmaning.
Genom nära partnerskap går vi från ord till handling när vår nya El – lastbil med en totalvikt upp mot 29 ton gör entré på de Östgötska vägarna.
Lastbilen som är den första i regionen i den här storleken drivs på 100% grön el och har en räckvidd upp till 250 km på en laddning.
Fordonet kommer dagligen transportera container från den lokala hamnen ut till både Rusta & Stadiums centrallager.
El-lastbilen gör en co2 besparing på 98,66% jämfört med ett traditionellt dieselfordon och är ett viktigt steg för alla parters miljömålsättning och för emissionsfria transporter.
Fordonet hamnar i gott sällskap då det nu rullar både en Biogasbil och ett traditionellt fordon tankat med HVO, vi har då en uppsättning fordon som motsvarar hur transportmarknaden inom överskådlig tid kommer se ut i Sverige, där ett bränsleslag inte kommer kunna vara hela lösningen för såväl kund som transportör.
Att vi tillsammans får möjligheten att utvärdera teknikerna parallellt och dra lärdom, det kommer ge oss bra underlag för fortsatta klimatsmarta investeringar in i framtiden.e veckan rapportera hur elbilen fungerar i den dagliga verksamheten.

Rulla till toppen