Alltransport

Alltransport i Östergötland AB är moderbolaget inom Alltransportkoncernen och har huvudkontor i Norrköping. I koncernen ingår bland annat det helägda dotterbolaget Sanero AB. Dessutom är vi delägare i OnRoad AB och TRB Sverige AB.

Alltransport

Postadress: Gustav Adolfsgatan 21, 602 28 Norrköping
Telefon: 011-19 83 00
Epost: info@alltransport.se
Webb: www.alltransport.se


VD: 
Mathias Lidén 
mathias.liden@alltransport.se

Miljö: 
Marie Björnholdt
marie.bjornholdt@alltransport.se

Drivmedel: 
Marie Björnholdt 
marie.bjornholdt@alltransport.se

Vi vill vara din självklara och bästa samarbetspartner för lokala och nationella transporter, entreprenad och saneringsarbeten, oavsett om du är kund, delägare eller har andra intressen i vårt företag. Vi jobbar för att alla våra engagemang ska leda till ökad omsättning genom långsiktig hållbar utveckling.

Alltransportkoncernen är ett nationellt maskin- och transportförmedlingsföretag med ca 350 motorfordon och entreprenadmaskiner. Koncernen har ett 70-tal anställda i Norrköping samt Linköping och ägs av runt 160 delägare, där de flesta även är leverantörer till koncernen.

Vår verksamhet delar vi in i områdena Bygg & Entreprenad samt Logistik, Bio & Miljö. Vi erbjuder allt från schakt- och rivningsentreprenader till anläggningsarbeten, slam-, kem-, avfalls- och återvinningstransporter. Alltransport i Östergötland tillhandahåller även inrikestransporter, distribution, terminal- och budverksamhet. Vi hyr ut entreprenadbilar, maskiner och förädlar, levererar och säljer olika sorters grus, sten och jordprodukter.

Rulla till toppen