Alwex

Alwex är ett expansivt företag som genomför kontinuerliga och omfattande satsningar på gröna transporter och miljömässig hållbarhet.

Alwex AB

Postadress: Högsbyvägen 3, 352 74 Växjö
Besök: Högsbyvägen 3, Växjö
Telefon: 0470-72 71 00
Epost: info@alwex.se
Webb: www.alwex.se


VD:
Peter Sagebrant
peter.sagebrant@alwex.se

Miljö:
Tommy Fri
tommy.fri@alwex.se

Drivmedel:
Glenn Petersson
glenn.petersson@alwex.se

Vår uttalade målsättning är att bli södra Sveriges ledande tjänsteleverantör av skräddarsydda transporter, entreprenad, lager och logistiklösningar. Alwex ägs av 80 delägare som alla är leverantörer av transport- och maskintjänster till bolaget. För närvarande arbetar drygt 200 personer inom moder- och dotterbolagen. För att lyckas i vårt arbete har vi valt ett prioritera ett antal huvudspår – ett brett utbud av tjänster och produkter, hög kundservice och ett aktivt miljöarbete är de tre viktigaste.

Rulla till toppen