diesel MK1

Bakgrund

DieselMk1 är en standarddiesel i Sverige och som till övervägande del utgörs av fossil råvara. Sedan ett flertal år tillbaka blandas en mindre mängd RME (rapsmetylester) in. För närvarande är denna andel RME oftast 7%, där max andel RME dels styrs av EU-reglering, dels påverkas av hur stor andel RME som är befriad från energi- och koldioxidskatt.  DieselMk1 i TRB-stationsnät består idag av 7% förnyelsebar andel.

Den 1 juli 2018 infördes så kallad reduktionsplikt i Sverige vilket innebär att oljebolagen måste blanda i förnybara produkter i all diesel och bensin som säljs på svensk marknad. Andelen inblandning ska vara så stor så att en viss reduktion av det fossila koldioxidutsläppet uppnås, där av det beskrivanden namnet “reduktionsplikt”. Reduktionen ska successivt öka från år till år och startar 2018 på 19,3% co2-reduktion för diesel och 2,6% för bensin. De förnybara produkter som i dagsläget används som inblandning är RME (rapsmetylester) och HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) för diesel och främst etanol i bensinen.

FORDON
Den DieselMk1 som säljs via TRB-stationsnät uppfyller EN590 (specifikationen för vanlig diesel) samt SS155435 (specifikation för svensk miljöklass 1) och kan därmed normalt användas i dieselfordon.

TILLGÅNG
Inom TRB-stationsnät erbjuder vi DieselMk1 på ett flertal av våra stationer. Sök TRB-stationer med Diesel Mk1 via vår stationsförteckning…

TANKKORT
För att ansöka om tankkort till TRB-stationsnät läs mer här…

KLIMATPRESTANDA
Klimatbesparing varierar något mellan de olika drivmedelsleverantörerna.  I TRB-stationsnät säljs Diesel Mk1 som ger 6% CO2ekv-besparing jmf m europadiesel.

TRB:s REKOMMENDATION
Diesel Mk1 är sedan lång tid tillbaka ett väl beprövat och driftsäkert drivmedel som kan nyttjas via dieselmotorteknik med hög verkningsgrad, jämfört med Otto-motors lägre verkningsgrad. Tillgång till Diesel Mk1 är f.n. god och sedan en tid tillbaka har vi haft sjunkande literpris för DieselMk1. Produktens miljö- och klimatprestanda är dock ej lika god som nyare dieseldrivmedel såsom Diesel-MixHVO100RME100. Dessa sistnämnda produkter är dock ej tillgängliga på samtliga depåer och stationer.

Rulla till toppen