Navigate / search

DIESELMIX & DIESELMIX PLUS

BAKGRUND
DieselMix är ett samlingsnamn som TRB använder för att beskriva dieselprodukter bestående av bl.a. HVO som inblandning i vanlig diesel. Det finns idag ett antal olika produktnamn hos resp. drivmedelsleverantör, där den en av de mest välkända är Preems ACP Evolution Diesel. Då vi inom TRB-nätet vill kunna erbjuda våra kunder bra drivmedel med hög förnyelsebar andel och god klimatprestanda behöver vi ha möjlighet att köpa denna typ av vara från olika depåer och leverantörer. Produkten innehåller viss del HVO, där HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor. Halten HVO kan f.n. uppgå  till  25-43% beroende på drivmedelsleverantör och depå. Dessutom tillsätts efter att dieseln processats även RME (5-7%) vilket gör att produkten f.n. kan bestå av upp till 50% förnyelsebar andel. Därav har vi valt att saluföra dem inom TRB under samlingsnamnet “DieselMix” och “DieselMix Plus” enligt följande

  • DieselMix

Med DieselMix avses en mixad dieselprodukt f.n. bestående av ca 30% förnybar andel varav 5-7% RME och ca 25% HVO. DieselMix har en klimatbesparing som ger en sänkning av CO2-utsläppen med ca 28%* jmf m europadiesel/standardvärde.

  • DieselMix Plus

Med DieselMix Plus avses en mixad dieselprodukt f.n. bestående av ca 50% förnybar andel varav 7% RME och 43% HVO. DieselMix Plus har en klimatbesparing som ger en sänkning av CO2-utsläppen med ca 46%* jmf m europadiesel/standardvärde.

FORDON
Samtliga DieselMix-produkter ovan som säljs via TRB-stationsnät uppfyller EN590 (specifikationen för vanlig diesel) samt SS155435 (specifikation för svensk miljöklass 1) och kan därmed normalt användas i dieselfordon.

TILLGÅNG
Inom TRB-stationsnät finns DieselMix-produkter tillgänglig på ca hälften av våra stationer och andelen ökar löpande. Sök TRB-stationer med DieselMix-produkter via vår stationsförteckning…

TANKKORT
För att ansöka om tankkort till TRB-stationsnät läs mer här…

TRB:s REKOMMENDATION
Principen med låginblandning har haft och kommer under överskådlig tid ha en mycket viktig roll för att sänka transportbranschens miljö- och klimatpåverkan. Detta då de totala volymer av förnyelsebart blir så stora. Samtidigt kan den absoluta merparten av dieselfordon redan idag köras på DieselMix, inte sällan utan alltför stor kostnadspåverkan. Därav ser vi DieselMix-produkter som ett viktig steg mot sänkt miljö- och klimatpåverkan.

* Källa: Preem “Klimatprestanda produkter”, 2016-05-17, http://www.preem.se/globalassets/foretag/miljo/pre-2233-a4_blad_klimatprestanda_maj-16.pdf