dieselmix

Bakgrund

DieselMix är ett samlingsnamn som TRB använder för att beskriva dieselprodukter bestående av bland annat HVO som inblandning i vanlig diesel. Den 1 juli 2018 infördes så kallad reduktionsplikt i Sverige vilket innebär att oljebolagen måste blanda i förnybara produkter i all diesel och bensin som säljs på svensk marknad. Andelen inblandning ska vara så stor så att en viss reduktion av det fossila koldioxidutsläppet uppnås, där av det beskrivande namnet ”reduktionsplikt”. Reduktionen ska successivt öka från år till år och startar 2018 på 19,3% co2-reduktion för diesel och 2,6% för bensin. De förnybara produkter som i dagsläget används som inblandning är RME (rapsmetylester) och HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) för diesel och främst etanol i bensinen.

På grund av förändringar i reduktionspliktslagen har vi för närvarande en DieselMix i TRB-nätet som levererar 6% co2-reduktion.

DieselMix
Med DieselMix avses en mixad dieselprodukt bestående av RME, HVO samt fossil diesel.

FORDON
Samtliga DieselMix-produkter ovan som säljs via TRB-stationsnät uppfyller EN590 (specifikationen för vanlig diesel) samt SS155435 (specifikation för svensk miljöklass 1) och kan därmed normalt användas i dieselfordon.

TILLGÅNG
Inom TRB-stationsnät finns DieselMix-produkter tillgänglig på de allra flesta stationerna. Sök TRB-stationer med DieselMix-produkter via vår stationsförteckning…

TANKKORT
För att ansöka om tankkort till TRB-stationsnät läs mer här…

TRB:s REKOMMENDATION
Principen med låginblandning har haft och kommer under överskådlig tid ha en mycket viktig roll för att sänka transportbranschens miljö- och klimatpåverkan. Detta då de totala volymer av förnyelsebart blir så stora. Samtidigt kan den absoluta merparten av dieselfordon redan idag köras på DieselMix, inte sällan utan alltför stor kostnadspåverkan. Därav ser vi DieselMix-produkter som ett viktig steg mot sänkt miljö- och klimatpåverkan.

Rulla till toppen