HVO

Den lagstiftade reduktionsplikten för diesel gick den 1/8 2021 upp från 21% till 26% CO2-reduktion. Reduktionen gick upp ytterligare den 1 januari 2022, till 30,5%. Detta har lett till ökad efterfrågan på förnybara drivmedelsprodukter för att blanda i dieseln, främst produkten HVO. I sin tur leder detta till prisökningar på samtliga dieselprodukter och brist på vissa. Priset på diesel har ökat med ca 1 kr/liter den 1 januari. Priserna på HVO samt HVO100 har också ökat.

Vissa drivmedelsleverantörer meddelar att de kan komma att sälja HVO istället för HVO100 efter årsskiftet, framförallt inom bulksektorn. TRB-gruppens huvudleverantör kommer inte att fortsätta att leverera HVO100 efter årsskiftet och TRB undersöker just nu möjligheten att handla av andra leverantörer. Här är både pris och tillgång högst oklart.

Vi kommer i TRB-nätet initialt att ha viss tillgång till främst HVO och eventuellt viss volym av HVO100. Vi kommer att vara transparenta med vilken produktkvalitet vi har på respektive station. Vi kommer att kalla dem HVO och HVO100.

Den HVO som säljs i TRB-nätet är helt fri från palmolja och PFAD (restprodukt i palmoljeproduktionen). Vi vill informera om att det kan bli lite osäkert framöver med tillgång på både HVO och HVO100.

Vad är skillnaden på HVO och HVO100?
HVO100 är precis som det låter en produkt som består av 100% HVO och som omfattas av skattenedsättning. Denna produkt ligger utanför den lagstadgade reduktionsplikten.

HVO är en fysisk produkt som består av ca 97% HVO (förnybar råvara) och resterande 3% är fossil råvara. Detta gör att HVO som produkt innefattas i reduktionsplikten.

När det kommer till CO2-utsläpp beror det på vilken förnybar råvara som används vid tillverkningen och hur bolagen allokerar dessa råvaror, men är generellt god.

Rulla till toppen