HVO100

Bakgrund

HVO100 är ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel som kan bidra till betydande minskning av CO2-utsläppen jämfört med fossil diesel. HVO är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet. Likheten med vanlig diesel gör att för detta drivmedel inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar, vilket ger låga omställningskostnader och snabbare driftsättning.

Namnet HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. Då densitet (ca 780 g/l)på HVO faller utanför den vanliga specifikationen för diesel (EN590) är det inte säkert att ett dieselfordon kan eller får drivas med HVO. Därav behövs godkännande från respektive fordons-/maskinleverantör bland annat för besked om garantier och/eller särskilda åtgärder. Sedan mitten på 2016 finns en ny drivmedelsstandard framtagen (EN15940) som reglerar och täcker in HVO. Denna standard är viktig för överenskommelse mellan drivmedels- och fordonsbranschen. Exempelvis behövs denna standard för certifiering av nya motorer enligt Euro 6 vid HVO100-drift.

Noteras kan att den amerikanska drivmedelstandarden ASTM D975 (motsvarigheten till EN590 i USA) inte har samma höga minimikrav på densiteten. Den något lägre densiteten på HVO är därav inget problem enligt ASTM D975. Därav har en del fordons-/maskintillverkare, innan EN15940 infördes, snabbare kunnat ge positiva besked avseende HVO-drift via erfarenheter av ASTM D975. Detta kan framledes även vara en möjlighet för de fordons- och maskinleverantörer som ännu inte givit godkännande för HVO.

FORDON OCH MASKINER
Fordonsleverantörerna inom tung trafik samt maskinleverantörerna har kommit olika långt med  godkännande av drift på HVO. Flera av våra stora fordonsleverantörer på europeisk marknad har redan givit sitt godkännande och utfört certifiering gentemot EN15940. Även hos ett flertal leverantörer av entreprenadmaskiner har man gett klartecken för HVO. Därav finns det idag goda möjligheter att köra tunga fordon och arbetsmaskiner på HVO-drift utifrån tillverkarnas godkännande, dock ännu inte alla. Kontakta din leverantör för svar för just ditt fordon/maskin.

TILLGÅNG
Antalet tillverkare som producerar HVO till svensk marknad är idag något begränsad, likväl som att tillgången till råvara är en begränsande faktor.

Inom TRB-stationsnät pågår för närvarande en viss uppbyggnad av fler tankstationer med HVO – Sök TRB-stationer med HVO via vår stationsförteckning…

TANKKORT
För att ansöka om tankkort till TRB-stationsnät läs mer här…
Har du redan TRB-tankkort kontrollera med kortutställande TRB-företag om det går att tanka HVO med ditt nuvarande tankkort!

KLIMATPRESTANDA
Miljö- och klimatprestanda för HVO är beroende av vilken råvara som används vid tillverkningen. HVO kan tillverkas av olika råvaror. Vilken råvarumix som använts beror på produkt och besvaras av respektive drivmedelsleverantör.

TRB:s stationsnät erbjuder en HVO som uppfyller EN15940 och baseras på en råvarumix av olika restprodukter och avfall.

PRODUKTKOSTNAD
Produktionen av HVO är dyrare än vanlig diesel, men produkten är för närvarande nästan helt skattebefriad till och med 2020. Beskattningen kan komma att förändras med kort varsel beroende på utfall av återkommande uppföljningar. På grund av att HVO enbart finns på ett fåtal depåer i Sverige ökar distributionskostnaderna vilket kan påverkar slutpriset vid pump. Reduktionsplikt infördes 1 juli 2018 vilket innebär att oljebolag och andra aktörer på svensk drivmedelsmarknad måste blanda i förnybara komponenter i all diesel och bensin som säljs på marknaden. HVO är en förnybar komponent som används som drop-in i dieseln för att uppfylla denna reduktionsplikt. Efterfrågan på biokomponenter ökar vilket även kan påverka slutpriset.

TRB:S REKOMMENDATION
HVO anser vi på TRB som ett högintressant drivmedel då det med rätt råvara bidrar till fossilfri fordonsflotta, med mycket låga CO2-utsläpp som dessutom kan användas till stora delar av befintliga fordons- och maskinpark. Vi anser detta som ett mycket viktigt drivmedel för att lyckas med omställning mot mer klimatsmarta transporter – redan idag!

Rulla till toppen