MLT

Mellansvenska Logistiktransporter AB (MLT) är ett mångsidigt transportföretag som har byggt upp en stark organisation i östra delarna av Mellansverige. Företaget bildades 2002 efter en sammanslagning av Lastbilscentralen i Uppsala län och Östra Västmanlands Lastbilscentral.

Mellansvenska Logistiktransporter AB

Adress: Box 377, 751 06 Uppsala
Besöksadress: Typsnittsgatan 11, 754 54 Uppsala
Telefon: 010-722 28 00
E-post: info@mltab.com
Hemsida: www.mltab.com


VD: 
Bettina Hammargren 
bettina.hammargren@mltab.com

Miljö: 
Maria Antesjö 
maria.antesjo@mltab.com

Drivmedel: 
Staffan Blomster
staffan.blomster@mltab.com

Kommunikation: 
Kenth Hellen
kenth.hellen@mltab.com

Företaget har mer än 70 års erfarenhet av transporter och ca 105 delägare. Den omfattande verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: Bygg & Anläggning, Industri & Återvinning samt Bud & Distribution. En av hörnstenarna i verksamheten är anläggningssidan där man byggt upp en stor fordonsflotta. Med kontor i Uppsala, Sala och Gävle täcker MLT in Uppland, Västmanland och södra Gästrikland.

Rulla till toppen