Nytt samarbetsavtal mellan TRB Sverige AB och Greenbay Development AB

TRB Sverige AB och Greenbay Development AB har tecknat ett samarbetsavtal kring utveckling av hållbara affärer främst kopplade till utveckling av stations- och produktpusslet inom TRB Sverige AB. 

TRB Sverige AB ägs av tio större transport- och logistikföretag i Sverige som tillsammans undertecknat TRB:s Klimatprotokoll. Klimatprotokollet innebär att företagen tillsammans åtagit sig att sänka koldioxidutsläppen från sina transporter med 70% till 2026 och vara klimatneutrala redan 2035. Branschens mål är 2030 respektive 2045. Dessa ambitiösa mål kräver att TRB-bolagen går från ord till handling och testar nya tekniker och lösningar inom de tre områdena bilen, bränslet och beteendet. 

Greenbay Development AB är ett entreprenörsdrivet företag med fokus på utveckling och innovation. Genom ett entreprenörsstyrt arbetssätt hjälper Greenbay Development AB såväl stora som små företag med deras hållbara affärs- och verksamhetsutveckling kopplat mot den gröna omställningen. Greenbay Development AB har mycket stor kompetens och branscherfarenhet inom transportbranschen med fokus på hållbarhet. 

”Vi är övertygande om att samarbetet kommer ge oss ytterligare kraft och kompetens för att ta de steg som krävs för att ställa om mot framtiden. Greenbay Development har den erfarenhet och kompetens från branschen som krävs för att vi ska lyckas tillsammans”, säger Fredrik Landegren vd på TRB Sverige AB”

”TRB Sverige AB är ett spännande och intressant företag med fokus på att ligga i framkant med omställningen för den tunga trafiken. Det är särskilt spännande med de ambitiösa mål som gruppen har tillsammans. Jag ser fram emot ett samarbete som kan påskynda omställningen och att vi tillsammans går från ord till handling”, säger Markus Sundström Greenbay Development AB”

Läs mer på bolagens hemsidor: 

TRB Sverige AB: www.trb.se 

Greenbay Development AB: www.greenbaydev.se 

För frågor kring samarbetet kontakta: 

Fredrik Landegren, TRB Sverige AB, 072-715 74 04 alt. fredrik.landegren@trb.se 

Markus Sundström, Greenbay Development AB, 070-384 14 15 alt. markus@greenbaydev.se 

Rulla till toppen