Navigate / search

Alwex

Alwex

Alwex är ett expansivt företag som genomför kontinuerliga och omfattande satsningar på gröna transporter och miljömässig hållbarhet. Vår uttalade målsättning är att bli södra Sveriges ledande tjänsteleverantör av skräddarsydda transporter, entreprenad, lager och logistiklösningar. Alwex ägs av 80 delägare som alla är leverantörer av transport- och maskintjänster till bolaget. För närvarande arbetar drygt 200 personer inom moder- och dotterbolagen. För att lyckas i vårt arbete har vi valt ett prioritera ett antal huvudspår – ett brett utbud av tjänster och produkter, hög kundservice och ett aktivt miljöarbete är de tre viktigaste.

 

Alwex AB
Postadress: Arabygatan 37, 35246 Växjö
Besök: Arabygatan 37, Växjö
Telefon: 0470-72 71 00
Fax: 0470-25470
Epost: info@alwex.se
Webb: www.alwex.se

VD:
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@alwex.se
Miljö:
Ingegerd Svensson, ingegerd.svensson@alwex.se
Drivmedel:
Glenn Petersson, glenn.pettersson@alwex.se

Alwex logo

Sök efter station (specifik eller närmast)