Navigate / search

LBC Frakt Värmland

Som de flesta lastbilscentraler startades LBC Frakt under andra världskriget på uppdrag av riksdagen. Syftet var att säkerställa landets behov av transporter. 1994 ombildades LBC Frakt Värmland till ett aktiebolag. LBC-Frakt har ca 55 åkare anslutna och sysselsätter mellan 300-350 personer med en omsättning på ca 500 miljoner kronor per år.

Verksamheten består av transport-, maskin- och lagertjänster. Uthyrning och försäljning av containrar, flak och maskiner. Försäljning av grus-, berg- och jordprodukter samt avfallshantering och försäljning av återvunna produkter.

Företagets kunder finns i hela landet, ofta med en anknytning till Värmland. För LBC-Frakt finns inga geografiska begränsningar i transportutförandet.

LBC-Frakt är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

LBC-Frakt Värmland
Adress: Lovartsgatan 3, 652 21 Karlstad
Telefon: 054-10 01 40
E-post: info@lbcfrakt.com
Hemsida: www.lbcfrakt.com

VD:
Lars Reinholdsson; lars.reinholdsson@lbcfrakt.com

Miljö:
Susanne Falkmar; susanne.falkmar@lbcfrakt.com
Gunilla Bråth; gunilla.brath@lbcfrakt.com

Drivmedel:
Susanne Falkmar; susanne.falkmar@lbcfrakt.com

Kommunikation:
Frida Hansson; frida.hansson@lbcfrakt.com

 

Sök efter station (specifik eller närmast)