Navigate / search

LBC Frakt Värmland

 

LBC Frakt är ett komplett transport- och maskinföretag med ett heltäckande tjänsteutbud.

Som de flesta lastbilscentraler startades LBC Frakt under andra världskriget på uppdrag av riksdagen. Syftet var att säkerställa landets behov av transporter. 1994 ombildades LBC Frakt Värmland till ett aktiebolag. LBC-Frakt har ca 55 åkare anslutna och sysselsätter mellan 300-350 personer med en omsättning på ca 450 miljoner kronor per år.

Verksamheten består av transport-, maskin- och lagertjänster. Uthyrning och försäljning av containrar, flak och maskiner. Försäljning av grus-, berg- och jordprodukter samt avfallshantering och försäljning av återvunna produkter.

Företagets kunder finns i hela landet, ofta med en anknytning till Värmland. För LBC-Frakt finns inga geografiska begränsningar i transportutförandet.

LBC-Frakt är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vi arbetar efter även med trafiksäkerhet enligt 39001 samt arbetsmiljöstandarden OHSAS och 18001.

LBC-Frakt Värmland
Adress: Lovartsgatan 3, 652 21 Karlstad
Telefon: 054-10 01 40
E-post: info@lbcfrakt.com
Hemsida: www.lbcfrakt.com

VD:
Lars Reinholdsson; lars.reinholdsson@lbcfrakt.com
Miljö:
Susanne Falkmar; susanne.falkmar@lbcfrakt.com
Drivmedel:
Susanne Falkmar; susanne.falkmar@lbcfrakt.com

LBC-Frakt

 

Sök efter station (specifik eller närmast)