Navigate / search

Sundfrakt (Alltank)

Sundfrakt

Sundfrakt AB, ett av Sveriges största maskin- och logistikföretag lokaliserade i Norrland med hela Sverige som marknad.
Med fokus på säkerhet, hållbarhet och flexibilitet levererar vi ett stort utbud av produkter och tjänster för alla behov.

Vi har lösningar såväl inom bygg- och anläggning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötransporter samt specialgods.
Vi har mycket lång erfarenhet i hantering av farligt gods.

Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon och företag. Totalt består gruppen av 120 bolag och mer än 500 sysselsatta personer.

Vi i Sundfraktgruppen erbjuder allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta lösningar genom vår bredd och höga kompetens.

Inom Sundfraktgruppen har vi eget bränslebolag, Alltank AB, med stort fokus på förnyelsebara produkter. Genom dotterbolaget Åkerigrus AB har vi egna bergtäkter för grus och fyllnadsmassor. Vi äger och driver egen hamn med direkt järnvägsanslutning i Söråker där Delta Terminal AB ligger.
Genom våra fastigheter möjliggörs flexibel terminal- och lagerhantering, och möjlighet till att hyra lokaler och uppställningsplatser.
Dessutom har vi egen redovisningsbyrå, Solventum AB, som erbjuder allt från enstaka administrativa och ekonomiska tjänster till helhetslösningar.

Vi har lagt en tydlig plan för framtiden.
Vi vill göra skillnad och är övertygade om att hållbarhet och ansvarstagande är framgångsfaktorer nu och i framtiden.

Sundfraktgruppen är en del av samhället – och vi vill vara med och bidra till en hållbar utveckling.

Sundfrakt
Adress: Box 750, 851 22 Sundsvall
Besöksadress: Norra Vägen 30
Telefon: 060-18 01 00
E-post: sundfrakt@sundfrakt.se
E-post: sundfrakt@sundfrakt.se
Hemsida: www.sundfrakt.se

Alltank
Adress:
Box 764. 851 22 Sundsvall
Besöksadress:
Norra vägen 28
Telefon:
060-18 01 00

VD Sundfrakt: Fredrik Persson; fredrik.persson@sundfrakt.se

 

Hållbarhet: Lotta Björnberg lotta.bjornberg@sundfrakt.se

Drivmedel:

Olle Graeve; olle.graeven@alltank.se

Thomas Bergkvist; thomas.bergkvist@alltank.se

Erica Jonsson; erica.jonsson@alltank.se

Kommunikation: Therese Jansson therese.jansson@sundfrakt.se

 

Sök efter station (specifik eller närmast)