Navigate / search

Intresseorganisationer

Vi på TRB Sverige är engagerade/medlemmar inom ett antal områden och vi söker gärna samarbete med andra aktörer. TRB Sverige är därav engagerade i nedan angivna intresseorganisationer:

2030-sekretariatet

2030-sekreatiatet ska säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Sekretariatet etableras av tankesmedjan Fores, med aktörer inom fordon, drivmedel och beteende som aktörer. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se – klicka på logotyp ovan.

NTM – Network for Transport Measures

NTM, Nätverket för Transporter och Miljön, är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas. Läs mer via www.transportmeasures.org

Q3 – Forum för hållbara transporter

Q3 som är en förening som jobbar för att det ska bli enklare att köpa och sälja hållbara vägtransporter. Läs mer via www.q3.se – klicka på logotyp ovan.

Svebio

Svebio, med cirka 300 medlemsföretag och ett hundratal enskilda medlemmar har som vision att vara den ledande företrädaren och ett internationellt föredöme för att utveckla bioenergi i ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svebio.se

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder drygt 54 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Läs mer på www.svensktnaringsliv.se – klicka på logotyp ovan.

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag (SÅ) är åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. TRB är medlem i och samverkar med SÅ inom ett antal områden såsom emissionsberäkningar, YKB-utbildning. Läs mer på www.akeri.se

VärmlandsMetanol

VärmlandsMetanol AB ska mellan Uddeholm och Hagfors uppföra världens första kommersiella förgasningsanläggning för produktion av metanol (träsprit) av skogsråvara. Läs mer på www.varmlandsmetanol.se – klicka på logotyp ovan.