Navigate / search

TRB fokuserar på säkerhet…

Torsdagen den 28 november träffades drivmedelsansvariga från TRBs delägarföretag för att diskutera säkerheten kring våra drivmedelsanläggningar. Vi hade många och bra diskussioner, både om vad som gjorts och vad som bör göras. Vi fick väldigt bra input från våra inbjudna gäster som kom från Polisen, PREEM, Codab, Mindmancer och Eurosafe. TRB fick hjälp att arrangera dagen av fd. Kriminalkommisarie Per-Arne Nilsson som numera arbetar med säkerhetsfrågor för Sveriges Åkeriföretag. För lokalerna stod TRBs delägarföretag GLC.

Vi på TRB Sverige skickar ett stort tack till alla inblandade för deras insats!

Ny Affärsområdeschef Distribution på Sundfrakt

Jonas Nilsson blir ny Affärsområdeschef Distribution på Sundfrakt. Han kommer senast från arbetet som Distriktschef Mellannorrland på Schenker. Jonas efterträder Mats Richnau som går i pension. Tillträde i den nya befattningen sker i februari 2014.

”Det är mycket positivt att kunna rekrytera Jonas till denna tjänst. Han står för ett fortsatt gott ledarskap och ett gediget marknads- och försäljningskunnande. Samtidigt så vill jag tacka Mats Richnau för hans framåtriktande  och positiva arbete”, säger Sundfrakts Vd Olof Nyberg.

”Rekryteringen av Jonas är en viktig pusselbit i vårt fortsatta arbete i att uppnå våra offensivt ställda målsättningar om att öka omsättningen i koncernen med 500 miljoner kronor t.o.m. 2017”, fortsätter vd Olof Nyberg.

Lyckad miljöchefskonferens i Uppsala 5-6 november

Den 5-6 november samlade TRB Sverige AB transportsveriges kanske allra vassaste miljöchefer till en konferens i Uppsala. MLT och TRB Sverige stod värd för TRB:s miljöchefskonferens där agendan bl.a. innehöll alternativa bränslen, miljö- och emissionsberäkningar, upphandlingsverktyget Q3 och :s kommande koncept Fair Transport. Gruppen fick även möjligheten till ett intressant och spännande besök på Dannemora Mineral med bl.a. besök på ca 500 meters djup.

Efter två intensiva  dagar kan vi på TRB Sverige konstatera att inom TRB-företagen sker mycket framåtskridande aktiviteter och projekt. Mycket händer också i vår omvärld, där vi inom TRB-gruppen genom mycket stort kunskap- erfarenhetsutbytet står väl rustade  för ständiga utmaningar.

Vi på TRB Sverige tackar alla inblandade och ett särskilt tack till MLT samt Dannemora Mineral!

Alltank öppnar TRB-tankstation i Sollefteå

Som ett led i ett ständigt pågående förändringsarbete med att hitta mer attraktiva placeringar av våra dieselanläggningar för våra kunder, har nu Alltank öppnat ytterligare en dieselanläggning, placerad intill Jockes Däckshop i Rödsta (Sollefteå).

På dieselanläggningen tankar man med Alltanks kontokort och/eller TRB-Card. För ansökan om kontokort kontakta Alltank via telefon 060-180 180 eller besök vår hemsida www.alltank.se.

Förutom stationen i Sollefteå går det också bra att tanka med Alltankskortet i exempelvis Sundsvall, Härnösand, Östersund.

För övriga frågor eller upplysningar är ni välkomna att kontakta Benny Wadell via e-post benny.wadell@alltank.se eller telefon 070-109 81 88.

Komplett och uppdaterad förteckning över TRB-tankstationer nås här på TRB:s hemsida bl.a. via https://trb.se/stationsforteckning/

RME-satsning på Alwex och C. Samuelssons Åkeri

Idag står transportsektorn för ungefär en tredjedel av de totala, nationella utsläppen av växthusgaser. För att minska dessa utsläpp krävs ny teknik, nya alternativa bränslen och ett antal människor som måste våga satsa på det okända.

En som vågat är Christer Samuelsson, ägare till Christer L Samuelsson AB, det åkeri som idag har flest fordon inom Alwex Transport AB. Idag har åkeriet 60 fordon och 40 släp i rullning. Dieselfordon har länge varit det naturliga alternativet men när kunden Växjö kommun ställde krav på alternativt bränsle fick man tänka om.

Efter att ha undersökt möjligheterna föll man för alternativet Raps Metyl Ester (RME). RME är ett bränsle som kan användas i ett dieselfordon som förbereds för RME-drift. Förberedelsen består i att bl.a filter, slangar och packningar byts ut till alternativ som tål den frätande RME:n bättre. Trots detta krävs tätare service med filterbyte än om man kör på vanlig diesel.

– Vi föll för alternativet RME eftersom det är lätt att byta till och det är driftsäkert, skulle det bli ett haveri eller ingen tillgång på RME så kan man använda diesel i lastbilen. Vi måste ju leverera våra varor, som ofta är färskvaror, så våra lastbilar får inte stå stilla, säger Christer.

– Vi har inte haft några stora driftstörningar som beror på valet av bränsle. Vi var lite oroliga för hur det skulle fungera på vintern när det blir kallt eftersom det då finns risk för att RME:n täpper till filtren men det har fungerat utmärkt, fortsätter Christer.

– Vi hade ett stopp för att ett filter hade täppt igen men det var vårt eget fel, vi måste se till att byta filter oftare. Våra chaufförer märker ingen skillnad på lastbilens köregenskaper och förbrukningen av RME är ungefär lika mycket som om vi hade kört på diesel, säger Christer. Eftersom vi kör kylvaror så är våra lastbilar utrustade med ett kylaggregat som drivs med diesel. Men nu när vi har vågat satsa och ställer de rätta frågorna har aggregattillverkare hört av sig angående att deras nya aggregat nu kan drivas med RME och det är ju ytterligare ett steg framåt.

– Vi kommer att fortsätta att satsa på RME och köpa in nya lastbilar som är förberedda för drivmedlet. Under 2013 kommer vi, som det ser ut i dagsläget, att ha 13 ”RME”-lastbilar i drift, avslutar Christer.

Åkeriets satsning på RME, som startades upp våren 2012, har bidragit till en sänkning av koldioxidutsläppen från transporter inom den samdistribution som körs på uppdrag av Växjö kommun. Upplägget att samdistribuera leder i sig till minskade körda kilometer och därmed minskade koldioxidutsläpp. Att dessutom välja att köra på ett alternativt bränsle minskar utsläppen ytterligare.

 

Ulrika Nord på Växjö kommun säger att strategin var att genomföra en samordnad varudistribution som ledde till att miljöpåverkan från transporterna minimerades och att säkerheten kring angörningsplatserna förbättrades. Samordningen innebär minskade antal anlöp till bland annat skolor och dagis, med särskilda leveransdagar, i samma fordon, vid ett tillfälle. Detta resulterar i färre lastbilar på skolgårdarna vilket ökar säkerheten för våra barn och ungdomar.

– Dessutom ger samordnade transporter en möjlighet för lokala producenter att kunna leverera lokalproducerade varor, eftersom de kan leverera sina varor till en terminal istället för till flera mottagare. I teorin borde även priserna på varorna bli lägre i och med separat upphandling av transporter, fortsätter Ulrika.

– Att man dessutom enligt vårt krav har hittat ett alternativt bränsle som fungerar för verksamheten är bara positivt. Vi trodde att samdistributionen skulle minska utsläppen med en tredjedel men det blev två tredjedelar. Nu när man dessutom kör på alternativt bränsle har utsläppen minskat till en sjättedelav de beräknade utsläpp vi hade innan samdistributionen, vilket är mycket positivt, sammanfattar Ulrika.

 

För att bidra till fler tankställen med RME har Alwex Transport valt att byta ut diesel i ett par av sina drivmedelsanläggningar till RME. I nuläget kan man erbjuda tankning av RME i Växjö, Alvesta, Jönköping och Älmhult. Dessutom valde Alwex att fr.o.m. juni 2012 fylla sina drivmedelsanläggningar med Preems ACP Evolution Diesel, en diesel som till viss del tillverkas av förnybar råvara, bidrog också till att sänka koldioxidutsläppen från transporterna.

När en vågar blir det ofta ringar på vattnet och fler hänger på. Därför hoppas Alwex Transport att detta utgör startskottet för framtida satsningar på nya bränslen och fordon som minskar de fossila koldioxidutsläppen.

 

Mer information:

* C. Samuelssons Åkeri: Johan Samuelsson, 0470-64 100; johan@chsamuelsson.se; www.chsamuelsson.se
* Alwex Transports drivmedelshantering: Anders Fransson; 0470-72 71 00; anders.fransson@alwex.se; Tina Forsell, tina.forsell@alwex.se; www.alwex.se

(Baserat på utdrag från Alwex Hållbarhetsredovisning 2012)

TRB Sverige nu medlemmar i Q3 – Forum för hållbara transporter

Q3 är en förening med ett stort antal aktörer med gemensamt mål att skapa hållbar utveckling i transportbranschen. Q3 har utvecklat upphandlingsverktyg som sparar tid och pengar för transportköpare som ställer höga krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid transporterna.

Vi på TRB Sverige ser att vi genom vårt medlemskap i Q3 kan ta aktiv del i Q3:s arbete och där igenom påverka transportköpares kommande krav inom arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö – med hållbara transporter som mål.

Läs mer om Q3 via www.q3.se

Q3-logotyp