Navigate / search

TRB Sverige ingår samarbete med Tricorona Climate Partner angående klimatkompensation

Klimatkompensation_Tricorona_stor

I TRB-nätverket har vi stort fokus på omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Vi jobbar aktivt med ständigt klimatförbättrande åtgärder i den egna verksamheten, där omställning till mer förnybara och klimatsmarta drivmedel är en viktig del. Vi vill dock gå längre än så. TRB-delägarna kan komplettera sina egna åtgärder genom att erbjuda klimatkompensation på kvarstående klimatpåverkan för de uppdrag man erbjuder. Därav har TRB Sverige ingått samarbetsavtal med Tricorona Climate Partner – ett svenskt företag som hjälper företag och organisationer att ta sitt hållbarhets- och klimatansvar bl.a. genom klimatkompensation.

Detta är resultatet av en arbetsgrupp inom TRB-företagen som under en tid har arbetat för att hitta ett upplägg kring klimatkompensation. Upplägget innebär möjligheter för TRB-delägarna att erbjuda sina transportköpande kunder klimatkompensation för utförda transportuppdrag.

Vi på TRB ser klimatkompensation som ett viktigt komplement till egna klimatförbättringar såsom övergång från fossila till förnybara drivmedel. Genom klimatkompensation sätts en kostnad på klimatutsläppen som skapar en drivkraft för ytterligare egna klimatförbättrande åtgärder.

Läs mer via www.trb.se/klimatkompensation


Vi på TRB erbjuder våra delägarföretag ett antal ramavtal inom olika områden. Läs mer om våra ramavtal via www.trb.se/ramavtal

 

Hjälp! Vad betyder alla uttryck och begrepp?

Fredrik funderar

Tycker du att det förekommer en massa uttryck, begrepp och förkortningar som du inte känner till? Inte så konstigt då det inom biodrivmedelsområdet förekommer mycket av den varan.

Vi på TRB jobbar dagligen med informationsspridning, utbildningar och rådgivning inom drivmedelsområdet. Nu publicerar vi en ordlista med f.n. med närmare 30 olika uttryck för att försöka räta ut en del frågetecken. Vill du förstå mer inom drivmedelsområdet för tung trafik? Klicka in på www.trb.se/ordlista

Hittar du inte svaret där – kontakta oss på TRB så hjälper vi dig på bästa sätt!

info@trb.se
www.trb.se
033 – 10 24 20


 

Ordlista

Elvägs-satsningar på dagens agenda

Elvagar

Vi på TRB Sverige har sedan en längre tid haft en god dialog med RISE Viktoria angående elvägar. Bakgrunden till detta är vår övertygelse om behovet av flera alternativ för att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Fredagen den 20/1-17 höll Martin Gustavsson och Conny Börjesson från RISE Viktoria en mycket givande och intressant presentation exklusivt för TRB-gruppen kring elvägar. Deltagarna fick ta del av nuläget kring elvägar och arbete som pågår för att se över kommande elvägsetableringar.

Tack Martin och Conny för en mycket givande dialog!

 

Relaterade länkar: 

2017-01-21 Presentation Elvägar, RISE Viktoria

 

Välkommen att SMS-tanka hos TRB

sms-tanka2

Genom SMS-tankning på TRB:s stationsnät kan vi erbjuda en smidig tankning för dig som kund, samtidigt som skyddet mot kortskimming ökar. För att kunna SMS-tanka behöver du vara eller bli kund hos ett av TRB-företagen med ett tankkort utfärdat till dig. SMS-tankning kan normalt aktiveras på alla nya och befintliga TRB-tankkort, vilket görs genom att du kontaktar det lokala TRB-företaget som ställt ut ditt tankkort.

Vid aktivering av SMS-tankning kopplas ditt/förarens unika mobilnr till aktuellt TRB-tankkort, vilket innebär att ett mobilnr kan kopplas till ett fysiskt tankkort.

SMS-tankning är under uppbyggnad men fungerar f.n. på den absoluta merparten av TRB:s egna tankstationer – mer info ges av ditt lokala TRB-företag.

SMS-tankning är busenkelt!

Följ bara info på bild/dekal ovan! Läs gärna mer via www.trb.se/smstanka

Välkommen att aktivera SMS-tankning via ditt lokala TRB-företag!

Dölj ALLTID din PIN-kod!

Drivmedel, miljö och säkerhet är fokus för oss på TRB!

d%c3%b6lj-pin-kod-(inkl.-text)

En del av säkerhetsarbetet är att förhindra stöld av drivmedel, där kortskimming sedan länge är ett utbrett problem inom betal- och tankkort. Vi jobbar med många åtgärder för förhindra detta, men även som kortinnehavare kan man försvåra betydligt för stöld.

Din unika PIN-kod på ditt kort är en av nyckeluppgifterna för att kortskimming ska kunna inträffa. Tänk därför på att:

ALLTID dölja din PIN-kod, även när ingen är i närheten. 

Välkommen att tanka klimatsmart på TRB:s tankstationer!

”Din guide till rätt tapp 2.0” – Sv. Åkeritidning nr 1, 2017

Artikel "Din guide till rätt tapp 2.0" i Svensk Åkeritidnings nr 1 2017

Ta gärna del av artikeln ”Din guide till rätt tapp 2.0.” i Svensk Åkeritidnings nr 1 2017 där TRB medverkat. Här behandlas följande drivmedel för tung trafik:

  • Högre inblandning i diesel
  • HVO100
  • ED95/Etanol
  • RME100 inkl. tyngre alkoholer
  • Fordonsgas/Biogas
  • El/elhybrid

Utdrag ur artikeln…
”Hur kommer då framtiden se ut kring biodrivmedel för tung trafik? Det enda vi egentligen vet är att det kommer se annorlunda ut än idag. Svensk åkerinäring har goda möjligheter att genom aktiva drivmedels- och fordonsval visa att man inte bara är en del problemet utan en mycket viktig del av lösningen!”

Läs hela artikeln som PDF-fil via länk här… alternativt kontakta Sveriges Åkeritidning för beställning av pappersversion eller e-tidning i fullversion.

Hitta TRB:s tankstationer via www.trb.se/tankstationer

För att hitta information om TRB:s tankstationer såsom adress, tillgängliga produkter m.m. kan du som besökare nå information via:

  • Webbsidan www.trb.se/tankstationer
  • Webbappen www.trb.se/app
  • Utskrivbar pdf-fil som via webbsidan  www.trb.se/tankstationer

F.n. har vi tekniska problem med vår webbapp www.trb.se/app men hoppas vara igång med den inom kort. Under tiden hänvisar vi er främst till webbsidan www.trb.se/tankstationer

Sundfraktgruppen & ”Klimatsmarta transporter” – en vinnare hos Skanska!

sundfrakt---vinnare-hos-skanska

TRB-delägaren Sundfraktgruppen utsågs till vinnare hos Skanska för sitt  bidrag ”Klimatsmarta transporter” i kategori Anläggningstransporter. De delade förstaplatsen med Bröderna Engströms Entreprenadmaskiner AB från Örebro.

Under september 2016 genomförde Skanska sin ”Gröna vecka”. Med Gröna veckan vill Skanska öka kompetensen och engagemanget för företagets gröna resa mot hållbarhet. Under nämnda vecka la Skanska extra stort fokus på grönt byggande samt lyfta fram goda exempel på hållbarhetsarbete. För att lyfta fram goda exempel genomfördes en tävling bland Skanskas ramavtalsleverantörer med frågan: ”Vilken är er bästa miljöidé?”.

Om konceptet ”Klimatsmarta transporter”

Sundfraktgruppen har sedan länge arbetat aktivt med olika hållbarhetsinitiativ t ex ligger vi i framkant med förnyelsebara drivmedel med hög klimatnytta. Nu har de tagit detta ett steg längre och kan erbjuda sina kunder sammansatta paket där vi garanterar klimatnyttan. De kombinerar insatser inom de tre B:na – Bilen, Bränslet och Beteendet – för att uppnå breda och hållbara miljövinster.

De kallar sina klimatsmarta transporter för Sundfrakt Guld, Sundfrakt Silver och Sundfrakt Brons. Varje paket innehåller ett antal åtgärder som har en positiv effekt på miljön. Bland annat ger Sundfrakt Guld som lägst 85 % CO2-reduktion* och fordon med hög euro-/stegklassning. Genom vårt uppföljningsverktyg är du alltid uppdaterad på uppnådda miljövinster. Konceptet gör det unikt enkelt att välja en klimatsmart transport.

Läs mer via http://www.sundfrakt.se/tjanster/klimatsmart-transport 

Kontakt: Markus Sundström, VD Sundfrakt AB – 060-18 01 81 eller markus.sundstrom@sundfrakt.se

Dieseltjuvar gripna tack vare säkerhetsarbete på TRB-stationer

Drivmedel har de senaste åren blivit intressant för oseriösa personer, vilket sannolikt alla drivmedelsaktörer stött på de senaste åren. Även vi inom TRB har märkt av detta, där tillvägagångssätten som drivmedlet stjäls på blir allt mer avancerat.

TRB-nätet har löpande vidtagit ett stort antal olika säkerhetsåtgärder kopplat till drivmedelshanteringen på våra stationer. Ett säkerhetsarbete som bevisligen ger resultat!

Under v. 42 kunde TRB-delägare tillsammans med Polisen gripa gärningsmän som försökt stjäla drivmedel på TRB-stationer. Utöver gripandet kunde även bevis säkras som kopplar gärningsmännen till brottet.

d%c3%b6lj-pin-kod-(inkl.-text)

Vi tycker så klart att det är tråkigt att detta sker, men det ger oss ett kvitto på att vårt säkerhetsarbete fungerar och ger resultat!

Vi vill passa på att uppmana alla personer som använder ett betal- eller tankkort att ALLTID dölja sin kod när den slås in på ett tangentbord, oavsett var och när det sker. PIN-koden är en av ”nyckeluppgifterna” som oseriösa personer är ute efter för att lyckas med s.k. skimming.

Varmt välkommen att tanka grönt och säkert på TRB:s tankstationer. Läs mer via www.trb.se/tankkort om hur du ansöker om att bli drivmedelskund.

 

Relaterade information:

Svensk Åkeritidning 2016-10-25: http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2016/10/25/dieseltjuvar-togs-pa-bar-garning