Navigate / search

Miljö- och trafiksäkerhetsansvarig på plats i TRB

IMG_0438

Sedan den 1 september har vi åter full benamning på TRB, Christin Zackrisson har börjat som miljö- och trafiksäkerhetsansvarig. ”Jag känner mig väldigt välkommen och ser fram emot massor av spännande samarbeten och nya utmaningar” säger Christin. ”Redan nästa vecka så drar vi i gång med en miljöchefskonferens och äntligen kommer jag att få träffa alla miljöchefer på delägarföretagen.”

Både Fredrik och Christin ser fram emot detta samarbete och tycker att detta ska bli både roligt och spännande.

Bolagsstämma för TRB Sverige AB

IMG_2641

TRBs bolagsstämma gick av stapeln den 24 maj 2018 på vackra Hotell Torpa pensionat i Södertälje. Vid årets stämma avgick Hannes Morger som suttit som ordförande i TRBs styrelse i många år. Till ny ordförande valdes Markus Sundström.

Vi på TRB vill passa på att tacka Hannes för flera goda år och hälsa Markus välkommen till rodret.

Dessutom valdes två nya suppleanter in i TRBs styrelse. Vi hälsar Marie Björnholdt och Glenn Petersson välkomna och hoppas på många bra och givande diskussioner framåt i styrelsearbetet.

Ny miljö- och trafiksäkerhetsansvarig på TRB

IMG_0422

Det är med stor glädje som vi hälsar Christin Zackrisson välkommen till TRB. Christin börjar den 1 september och kommer närmast från Malmö Stads Miljöförvaltning där hon arbetat som projektledare för att leda, samordna och följa upp Malmö Stads miljömålsarbete. Och innan dess som miljöinspektör på samma arbetsplats. Christin är lösningsorienterad  och har ett brett omvärldsperspektiv. Christin kommer att stärka upp TRBs uppskattade miljöchefsnätverk på ett mycket bra sätt och få ytterligare fart på vårt arbete inom miljö och trafiksäkerhet.

TRB-anläggningen i Borås

Under juni månad kommer GLC att avveckla tankstationen i Borås på Magasinsgatan 21. För alternativa tankstationer se www.trb.se/tankstationer eller trb.se/app från mobila enheter.

TRB-konferens ”Biodrivmedel & alternativa drivmedel” 2017-11-29

Den 29 november 2017 anordnade TRB Sverige en konferensdag på Skytteholm (Ekerö) på temat ”Biodrivmedel & Alternativa drivmedel”.

1. 2017-11-29 Publik TRB-konferens

De ca 100 deltagarna kom från ett stort antal olika organisationer – transportörer/-säljare, drivmedelsleverantörer/-aktörer, transportköpare, fordonsleverantörer och övriga organisationer. Syftet med konferensen var att ge deltagarna en god bild av nuläge och framtid för biodrivmedel/alternativa drivmedel för tung trafik. Förhoppningen med konferensen var att bidra till att fler gör mer, i omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta.

I inledningen av konferensen tydliggjorde föredragshållaren Tomas Ekbom från Svebio den bistra sanningen kring effekter av klimatpåverkan och vikten av biodrivmedel/alternativa drivmedel. Marianne Petersson och Ulf Jonsson från Energimyndigheten presenterade hur utvecklingen sett ut inom hållbara drivmedel till och med 2016 samt vad som är på gång från myndigheter och vilka styrmedel som är på gång.

Först ut bland drivmedelsaktörerna var Helene Samuelsson som berättade om Preems syn på hållbara råvaror, möjligheter med skogsråvara och vikten av fokus på klimateffektiva drivmedel. Carl Nyberg presenterade Nestes väg till förnybara drivmedel såsom den förnybara dieselns roll både för låg- och höginblandning.

Björn Fredriksson Möller från Eon belyste förnybar el och fordonsgas som en viktig pusselbit för att uppnå fossiloberoende. Möjligheterna med bränslecell och vätgas gick Erik Wiberg från Vätgas Sverige igenom, inklusive nuvarande och kommande tillämpningar.

4. 2017-11-29 Utställning TRB-konferens

Jan Strandhede från Volvo Lastvagnar berättade om deras syn på dagens mest lovande drivmedel för tung trafik, där ibland Volvos lansering av LNG-fordon. Om Scanias syn på hållbara transporter berättade Johan Améen, samt Scanias breda produktportfölj inom alternativa drivmedel – här och nu. Nyfikenhet fanns hos publiken kring när ellastbilar kommer att finnas tillgängliga. Carl-Magnus Norden på Silent Mobility informerade dels om Teslas planer på ellastbil, men han delgav även vad holländska tillverkaren Emoss redan idag kan erbjuda på området.

Efter fått ta del av vad drivmedels- och fordonsleverantörer har att erbjuda, fick vi höra goda exempel från transportköpare och transportör. Thomas Briggman från IKEA SBF North Europe berättade om hur kravställning och drivmedelsval är en del av IKEA:s hållbarhetsmål. Markus Sundström från Sundfrakt visade hur de utmanar marknaden med att erbjuda guld-, silver- och bronspaket där transportköparen själv kan välja hur klimatsmart transport man vill köpa.

Mot slutet på dagens hölls en paneldiskussion/frågestund där Perstorp (Lars Lind), Gasum (Magnus Olsson), Neste (Carl Nyberg), Preem (Susanne Håkans) och SEKAB (Sofia Winternell) deltog. Bland mycket annat gav panelen tydliga besked att transportörer och köpare bör fokusera på klimatnytta framför enstaka teknik vid val och kravställning.

2. 2017-11-29 Paneldiskussion TRB-konferens

Petri Ekorre från Q3 presenterade Q3-verktygen inklusive ny stjärnmärkning av transporter och transportörer. SÅ Klimat Calc, ett annat verktyg kopplat till klimatsmarta transporter, presenterades av Ingemar Resare från Sveriges Åkeriföretag.

I samband med konferensen gavs alla föredragshållare ett intyg om klimatkompensation genom projektet Gyapa, via Tricorona Climate Partner. Genom projektet Gyapa får familjer i Ghana tillgång till energieffektiva och isolerade spisar. Dessa spisar reducerar bränslemängden och de farliga utsläppen, vilket gynnar klimatet, lokalinvånarna och miljön.

Vi på TRB summerar en mycket intressant konferensdag med stort intresse och god respons från deltagare. Utifrån ett stort antal föredragshållare med mycket bra presentationer ser vi att lösningarna är många, vilket vittnar om goda möjligheter att klara omställningen mot fossiloberoende fordonsflotta 2030!

PROGRAM
2017-11-29 Program TRB-konferens Biodrivmedel och alternativa drivmedel

FOTO/-ALBUM
Fotoalbum från TRB-konferens 2017-11-29

Välkommen till SÅ Klimat Calc-webbinarium 2017-12-07

2017-12-07 Webinarium SÅ Klimat Calc

Torsdagen den 7 december anordnas ett kostnadsfritt webbinarium kring webbverktyget SÅ Klimat Calc. Seminariet riktar sig till nya och befintliga användare som vill utveckla sin miljö- och klimatredovisning för transporter.

Söker du ett verktyg för följa upp miljö-/klimatpåverkan från er organisations transporter bör du ta dig tid att lära dig mer om SÅ Klimat Calc

Webbseminariets programpunkter
• Kort introduktion till klimatredovisning
• Nya funktioner i SÅ Klimat Calc
• Ny funktion ”Filter” hur kan du göra för att söka fram relevanta data och göra intressanta sammanställningar
• Nya detaljer runt Premiumrapporter
• Vad innebär Premium plus?
• App för förare att rapportera varje tankning

Anmälan till webbinarium
Anmäl dig till webbinariet via vår hemsida: https://tinyurl.com/yaaet5bo
För frågor: Ingemar Resare, 010-510 5403, ingemar.resare@akeri.se

 

[Inbjudan som utskriftsvänlig PDF-fil]

TRB:s konferens 2017-11-29; BIODRIVMEDEL & ALTERNATIVA DRIVMEDEL

Klicka här för fullständigt program (PDF-fil)…

2017-11-29 Program TRB-konferens

Den 29 november 2017 anordnar TRB Sverige en konferensdag på Skytteholm Konferens på Ekerö. Temat för dagen är Biodrivmedel och alternativa drivmedel med fokus på tung trafik.

Syftet är att ge deltagarna en god bild av nuläge och framtid för biodrivmedel och alternativa drivmedel. Vår förhoppning är att påverka fler att göra mer. Med mer kunskap ökar vi de aktiva åtgärderna som bidrar till alltmer klimatsmarta transporter.

Konferensen riktar sig till medarbetare inom TRB-delägarföretagen samt utvalda samarbetspartners med intresse för biodrivmedel och alternativa drivmedel för tung trafik.

Plats: Skytteholm Konferens på Ekerö, 30 km väster om centrala Stockholm. Läs mer via www.skytteholm.se.

Konferensen anordnas till ett självkostnadspris på 600 kr per person exkl. moms, vilket faktureras av TRB Sverige. Föredragshållare deltar utan kostnad.

Anmäld deltagare som uteblir debiteras. För konferensen den 29/11 tillämpas en s.k. no-show-avgift på 600 kr per person.

Anmälan för deltagande på konferensen är nu stängd. Kontakta TRB Sverige (info@trb.se alt. 033 – 10 24 20) för mer information.

RESA TILL OCH FRÅN SKYTTEHOLM

  • Erbjudande om buss mellan Cityterminalen & Skytteholm t/r 2017-11-29
    Vi erbjuder våra deltagare att åka kostnadsfri buss från Cityterminalen kl. 08:55 direkt ut till Skytteholm (restid ca 60 min). För att åka med måste detta anmälas till oss på TRB Sverige (info@trb.se) snarast, dock senast fre 10/11. Detta då vi ska förse bussbolaget med passagerarlista. Starttiden från Cityterminalen är satt med hänsyn till inkommande tåg ca 08:40. Gate från Cityterminalen kommer att aviseras med Skytteholm/TRB på infoskärmar inne på Cityterminalen.Återresa sker 17:30 från Skytteholm och bussen beräknas vara åter vid Cityterminalen ca 18:30. På återresan kommer göras ett stopp vid Bromma plan ca 18:15.
  • Samåkning med taxi
    Stämmer inte tiderna ovan eller reser du kanske andra dagar kanske taxi kan vara en lösning som passar. Men samåk gärna! Söker du samåkning med andra deltagare – Besök TRB:s Facebook-sida och kommentera på inlägget “SAMÅKNING TILL/FRÅN TRB-KONFERENS PÅ SKYTTEHOLM” för att se om du kan hitta någon att samåka med!